Reverzně konvertibilní dluhopis DAX® 50 ESG PRICE INDEXUdržitelný certifikát S účinností od 1. prosince 2022 převedla společnost Raiffeisen Centrobank AG svou podnikatelskou činnost v oblasti certifikátů na společnost Raiffeisen Bank International AG včetně (i) všech příslušných práv a povinností a (ii) právního postavení emitenta (a) stávajících cenných papírů, tj. nesplacených cenných papírů vydaných společností Raiffeisen Centrobank AG, a (b) nových cenných papírů, které budou vydány. Od 1. prosince 2022 je proto společnost Raiffeisen Bank International AG emitentem cenných papírů a dlužníkem z titulu cenných papírů uvedených na této webové stránce (včetně všech cenných papírů vydaných před zmíněným datem). Níže uvedené informace jsou určeny výhradně pro (i) stávající investory a (ii) investory, kteří mají v úmyslu obchodovat s cennými papíry přímo v obchodním systému třetí strany. Tyto informace nepředstavují doporučení, nabídku ke koupi ani výzvu k učinění příslušné nabídky v souvislosti s těmito cennými papíry.

Nákup101,98 %
05.12.2022 14:44:44.654 UTC
Prodej102,48 %
05.12.2022 14:44:44.654 UTC
Změna-0,45 (-0,44 %)
05.12.2022 14:44:44.654 UTC
Cena podkl. aktiva (zpožděná) 1 501,10 (-0,64 %)
05.12.2022 14:34:09.000 UTC
Bariéra- StrikeEUR 1 750,00 Maximální zisk p.a.- Úroková míra v % p.a.8,96 %

Jméno
Reverzně konvertibilní dluhopis na DAX® 50 ESG PRICE INDEX
ISIN / WKN
AT0000A2Q350 / RC028J
Podkladové aktivum
Preference udržitelnosti
Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)
Max. zisk v %
13,68 %
Maximální zisk p.a.
-
Úroková míra při splatnosti
16,50 %
Fixní roční úrokový výnos
8,96 %
Cena podkl. aktiva (zpožděná)
EUR 1 501,10 (-0,64 %)
05.12.2022 14:34:09.000
Počáteční hodnota
EUR 1 599,49
Strike
EUR 1 750,00
Vzdálenost od strike v %
-16,58 %
Počet akcií
0,57143
Nominální hodnota
EUR 1 000
Informace o splatnosti

Datum fixace
16.02.2021
Den emise
17.02.2021
Poslední pozorování
16.12.2022
Datum splatnosti
21.12.2022

Klasifikace produktu
Investiční produkt bez kapitálové ochrany
Typ CP
Reverzně konvertibilní dluhopis (1220)
Reverzně konvertibilní dluhopis Typ
Reverzně konvertibilní dluhopis
Podkladové aktivum
Země / Region podkladu
Německo
Vhodné pro vývoj na trhu
mírně rostoucí trh
Emisní cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
0,87
Spread (v %)
0,49 %
Měna produktu
EUR
Měna podkl. aktiva
EUR
Způsob vypořádání
Finanční vypořádání
Daňový režim
Daň z kapitálových příjmů / Srážková daň EU
Zapsáno na burze
Vídeň, Frankfurt, Stuttgart
Poznámky

Standard Reverse Convertible Bonds have a fixed interest rate above the market level. The interest amount is paid out regardless of the performance of the underlying. Redemption at the end of the term depends on the performance of the underlying. If, at the final valuation date, the underlying closes at or above the strike, the Reverse Convertible Bond is redeemed at 100% of the nominal value.

If the closing price is below the strike, the investor obtains shares per nominal value in the amount predefined at the issue date. The difference to the integral number is paid out.

This certificates complies with the sustainability standard for Raiffeisen Certificates and takes into account important adverse impacts on sustainability factors ("PAIs").

OBCHODOVÁNÍ
Produkty založené na rakouských podkladových aktivech09:15 - 17:30

Produkty založené na východoevropských a tureckých aktivech

 


 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Kazachstán09:15 - 16:30
 - Polsko, Maďarsko, Rumunsko, střední a východní Evropa

09:15 - 16:50

Produkty založené na jiných mezinárodních podkladových aktivech a komoditách  
(včetně Německa a Švýcarska)
09:00 - 20:00
INFORMACE

Pondělí - Pátek
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com