Index MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement IndexUdržitelný certifikát

Cena1 784,94 EUR Změna+17,88 (+1,01 %) Maximum1 786,93 EUR Minimum1 766,48 EUR Poslední aktualizace09.12.2022
19:29:51.635

UTC

Kotace
1 784,94
Poslední aktualizace
09.12.2022 19:29:51.635
Změna (1D)
+17,88 (+1,01 %)
Zavírací kurz
1 767,06
Open Value
1 766,48
Maximum
1 786,93
Minimum
1 766,48
Objem
-

ISIN
GB00BNHRDM73
WKN
-
Měna
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Země
-
Typ indexu
-

Změna (1D)
+1,01 %
1 týden
-1,14 %
1 měsíc
+5,99 %
1 rok
-12,76 %
3 year
+8,45 %
5 year
+13,91 %
Běžný rok
-14,12 %
Roční maximum (klouzavé)
2 101,97
Roční minimum (klouzavé)
1 533,57
Volatilita 1 týden
11,48 %
Volatilita 1 měsíc
15,91 %
Volatilita 3 měsíce
18,45 %
Volatilita 6 měsíců
18,44 %
Volatilita 1 rok
19,62 %
Volatilita 3 roky
20,54 %
Poznámky

Cílem indexu MSCI® Europe Top ESG Select 4,5% Decrement je reprezentovat výkonnost evropských akcií s robustními profily ESG, které mají kromě mateřského indexu MSCI® Europe nejlepší hodnocení ESG a nezapojují se do kontroverzních obchodních aktivit (např. souvisejících se zbraněmi, tabákem, hazardními hrami). Index zahrnuje přibližně 100 evropských společností z 15 průmyslových zemí. Rozdělované čisté dividendy indexu MSCI Europe Top ESG Select jsou reinvestovány, výměnou za to se denně odečítá 4,5 % p.a. (= dekrement) z ceny indexu. Index je revidován a upravován čtvrtletně.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Data MSCI se skládají z individuálního indexu, který společnost MSCI vypočítala pro společnost Raiffeisen Centrobank AG na základě její žádosti. Data MSCI jsou určena pouze pro interní použití a nesmí být dále šířena ani používána v souvislosti s tvorbou nebo nabídkou jakýchkoliv cenných papírů, finančních produktů nebo indexů. Žádná z těchto informací není zamýšlena jako investiční poradenství ani doporučení k učinění (či zdržení se) jakéhokoliv investičního rozhodnutí a nelze se na ni jako na takovou spoléhat. Historická data a analýzy by neměly být považovány za ukazatel nebo záruku jakékoliv budoucí výkonnosti, analýzy, prognózy nebo předpovědi. Společnost MSCI ani žádná z jejích přidružených společností či jiná třetí strana podílející se na sestavování, výpočtu nebo vytváření dat MSCI nebo spojená s těmito činnostmi (dále jen „strany MSCI“) neposkytují žádné výslovné ani implicitní záruky či prohlášení týkající se těchto dat (nebo výsledků, kterých má být dosaženo jejich použitím) a strany MSCI se tímto výslovně zříkají veškerých záruk originality, přesnosti, úplnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel ve vztahu k těmto datům. Aniž by bylo omezeno cokoliv z výše uvedeného, strany MSCI v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, sankční, následné ani jakékoliv jiné náhrady škody (včetně ušlého zisku), a to ani v případě, že byly o možnosti takových náhrad škod informovány. Zdroj: MSCI, 2022
Zobrazujem 1 do 17 z 17 výsledků
Pouze Bid/Ask, Chg. % a Last update UTC jsou aktualizovány automaticky. Zbývající část je časově zpožděná.
OBCHODOVÁNÍ
Produkty založené na rakouských podkladových aktivech09:15 - 17:30

Produkty založené na východoevropských a tureckých aktivech

 


 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Kazachstán09:15 - 16:30
 - Polsko, Maďarsko, Rumunsko, střední a východní Evropa

09:15 - 16:50

Produkty založené na jiných mezinárodních podkladových aktivech a komoditách  
(včetně Německa a Švýcarska)
09:00 - 20:00
INFORMACE

Pondělí - Pátek
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com