Index MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement IndexUdržitelný certifikát

Cena1 005,97 EUR Změna+5,50 (+0,55 %) Maximum1 013,52 EUR Minimum1 005,30 EUR Poslední aktualizace01.02.2023
19:29:50.306

UTC

Kotace
1 005,97
Poslední aktualizace
01.02.2023 19:29:50.306
Změna (1D)
+5,50 (+0,55 %)
Zavírací kurz
1 000,47
Open Value
1 009,96
Maximum
1 013,52
Minimum
1 005,30
Objem
-

ISIN
GB00BNHRML99
WKN
-
Měna
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Země
-
Typ indexu
-

Změna (1D)
+0,55 %
1 týden
+0,22 %
1 měsíc
+4,20 %
1 rok
-16,55 %
3 year
-4,83 %
5 year
-12,51 %
Běžný rok
+4,20 %
Roční maximum (klouzavé)
1 224,91
Roční minimum (klouzavé)
941,68
Volatilita 1 týden
13,64 %
Volatilita 1 měsíc
10,64 %
Volatilita 3 měsíce
14,75 %
Volatilita 6 měsíců
16,32 %
Volatilita 1 rok
17,92 %
Volatilita 3 roky
19,15 %
Poznámky

Index MSCI® Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement představuje výkonnost akcií z 27 rozvíjejících se trhů s robustním profilem ESG. Rozdělené čisté dividendy indexu MSCI Emerging Markets ESG Select jsou reinvestovány, výměnou za to je z ceny indexu denně alikvotně odečítáno 5 % p.a. (= dekrement). Index je revidován a upravován čtvrtletně.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Data MSCI se skládají z individuálního indexu, který společnost MSCI vypočítala pro společnost Raiffeisen Bank International AG na základě její žádosti. Data MSCI jsou určena pouze pro interní použití a nesmí být dále šířena ani používána v souvislosti s tvorbou nebo nabídkou jakýchkoliv cenných papírů, finančních produktů nebo indexů. Žádná z těchto informací není zamýšlena jako investiční poradenství ani doporučení k učinění (či zdržení se) jakéhokoliv investičního rozhodnutí a nelze se na ni jako na takovou spoléhat. Historická data a analýzy by neměly být považovány za ukazatel nebo záruku jakékoliv budoucí výkonnosti, analýzy, prognózy nebo předpovědi. Společnost MSCI ani žádná z jejích přidružených společností či jiná třetí strana podílející se na sestavování, výpočtu nebo vytváření dat MSCI nebo spojená s těmito činnostmi (dále jen „strany MSCI“) neposkytují žádné výslovné ani implicitní záruky či prohlášení týkající se těchto dat (nebo výsledků, kterých má být dosaženo jejich použitím) a strany MSCI se tímto výslovně zříkají veškerých záruk originality, přesnosti, úplnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel ve vztahu k těmto datům. Aniž by bylo omezeno cokoliv z výše uvedeného, strany MSCI v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, sankční, následné ani jakékoliv jiné náhrady škody (včetně ušlého zisku), a to ani v případě, že byly o možnosti takových náhrad škod informovány. Zdroj: MSCI, 2022
Zobrazujem 1 do 4 z 4 výsledků
Pouze Bid/Ask, Chg. % a Last update UTC jsou aktualizovány automaticky. Zbývající část je časově zpožděná.
OBCHODOVÁNÍ
Produkty založené na rakouských podkladových aktivech09:15 - 17:30

Produkty založené na východoevropských a tureckých aktivech

 


 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Kazachstán09:15 - 16:30
 - Polsko, Maďarsko, Rumunsko, střední a východní Evropa

09:15 - 16:50

Produkty založené na jiných mezinárodních podkladových aktivech a komoditách  
(včetně Německa a Švýcarska)
09:00 - 20:00
INFORMACE

Pondělí - Pátek
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com