Důležitá je základní hodnota.

Při klasifikaci našich certifikátů trváme na přísných a jasných kritériích. O tom, zda je certifikát podle tohoto souboru pravidel udržitelný či nikoli, rozhoduje vylučovací řízení. Mezi relevantní faktory patří:

true

 Základní - Je index nebo akcie udržitelný(é)?

 Typ produktu - Je certifikát investičním produktem? (Ve smyslu klasifikace Zertifikate Forum Austria.)

To znamená, že pouze investiční produkty s udržitelným podkladovým aktivem jsou považovány za environmentálně a sociálně kompatibilní ve smyslu ESG (Environment, Social, Governance). V případě indexových podkladů spolupracujeme například s renomovanou indexovou kalkulačkou MSCI. Při výběru jednotlivých akcií se opíráme o analýzy ESG společnosti Raiffeisen Research. Vylučovací kritéria se používají k vyloučení společností nebo zemí z investičního souboru, protože vyrábějí určité produkty, nesplňují určitá sociální, ekologická nebo politická kritéria nebo porušují mezinárodní normy a standardy. Kromě toho se uplatňuje Kodex udržitelnosti rakouského fóra Zertifikate.

Standard udržitelnosti pro certifikáty Raiffeisen ve formátu PDF:

Shrnutí našeho standardu udržitelnosti najdete v informační brožuře.

 

Kodex udržitelnosti Certifikační fórum
Rakousko (ZFA):

Na úrovni rakouského sektoru se čtyři emitenti zastoupení v ZFA rovněž dohodli na jednotných produktových standardech a standardech transparentnosti v souladu s kritérii pro udržitelné investice s certifikáty. Další informace na www.zertifikateforum.at.

Sustainable indices

Investment products with sustainable indices as underlyings fully take into account the exclusion criteria according to the sustainability standard for Raiffeisen certificates, including Principal Adverse Impacts (PAIs). For further information, please refer to the information brochure (PDF) or to Criteria, Principles, Ratings.

The following sustainability indices are used for sustainable Raiffeisen certificates:

Region
Index
further information
Investment products
worldwideMSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement Certificates →
EuropeMSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Certificates →
North AmericaMSCI® North America Top ESG Select 4.5% Decrement Certificates →
Emerging marketsMSCI® Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Certificates →
worldwideMSCI® World Climate Change Top ESG Select 4.5% DecrementIndex-GuideCertificates →
GermanyDAX® 50 ESG (PR) EUR→ Index-GuideCertificates →

Proč se jako emitent zaměřujeme na udržitelnost


Jako průkopník v oblasti strukturovaných produktů Raiffeisen včas rozpoznala trend udržitelných finančních produktů a hrála významnou roli při jeho formování. Již v roce 2005 Raiffeisen vydala indexové certifikáty s odkazem na udržitelnost a v roce 2014 uvedla na trh speciální sérii certifikátů, aby investoři mohli jednoduše a s ochranou kapitálu investovat do tématu udržitelnosti. Od té doby poptávka po udržitelných certifikátech Raiffeisen rychle roste. Objem nesplacených investic do certifikátů se od roku 2018 více než zčtyřnásobil.

 

Rakouská ekoznačka pro certifikáty Raiffeisen

V dubnu 2022 udělila spolková ministryně Eleonore Gewesslerová společnosti Raiffeisen (dříve Raiffeisen Centrobank AG) rakouskou ekoznačku. Rakouská ekoznačka jako nezávislá pečeť kvality s vysokou úrovní důvěryhodnosti a velmi vysokou uznávací hodnotou certifikuje eticky orientované projekty a společnosti ve finančním sektoru, které vytvářejí zisky prostřednictvím udržitelných investic.
k tiskové zprávě →

 


 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Udržitelné certifikáty Raiffeisen zohledňují hlavní nepříznivé vlivy na faktory udržitelnosti (PAI) podle čl. 2 č. 7 písm. c) směrnice MiFID II-DVO, (EU) 2021/1253. Nejedná se však o finanční produkty ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088. Jedná se o reklamu, která nepředstavuje investiční poradenství, nabídku, doporučení ani výzvu k podání nabídky. Komplexní informace o finančním nástroji a jeho možnostech a rizicích - viz schválený (základní) prospekt (včetně případných dodatků), zveřejněný na adrese raiffeisenzertifikate.at/securitiesprospectuses. Další informace také v základním informačním listu a v části "Informace pro zákazníky a regulatorní záležitosti" raiffeisenzertifikate.at/customer-information. Schválení prospektu nelze chápat jako schválení tohoto finančního nástroje ze strany orgánu (FMA). Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět. Před investičním rozhodnutím doporučujeme přečíst si prospekt. Při nákupu finančního nástroje nese investor úvěrové riziko Raiffeisen Bank International AG (RBI). Certifikát podléhá zvláštním předpisům, které mohou mít nepříznivý dopad již v případě pravděpodobného selhání RBI (např. pozastavení výplaty úroků) - viz raiffeisenzertifikate.at/basag.