Proč vás podporujeme v udržitelném investování


Jedno je jasné: každý, kdo při budování majetku zohledňuje také udržitelnost, přebírá osobní odpovědnost a přispívá k zachování kvality života nás i budoucích generací. Proto se udržitelné investice v posledních letech staly z výklenku trvalým trendem a těší se stále větší pozornosti. Pro stále více investorů hraje důležitou roli pozitivní řídicí efekt na ekologické, sociální a společenské aspekty řízení podniků - a to je dobře.

Naše odpovědnost vůči životnímu prostředí a zákazníkům spočívá v tom, že základní hodnotu certifikátu podrobujeme přísným ověřovacím kritériím. Ucelené zohlednění kritérií udržitelnosti je středobodem naší činnosti.

 

Udržitelností rozumíme:

   Převzetí odpovědnosti
z hlediska klíčových environmentálních a sociálních aspektů

   Jednejte s podnikatelskou prozíravostí
pro dlouhodobý, ekonomicky pozitivní výsledek

   Vytváření hodnoty,
které jsou dobré pro celé generace

 


Naším cílem je vytvářet finanční produkty a služby s ohledem na udržitelnost, abychom mohli naše zákazníky doprovázet do budoucnosti, o kterou stojí za to usilovat. Bereme vážně svou odpovědnost v sociální a ekologické oblasti a chceme pozitivně přispívat k zachování zdrojů, ochraně klimatu a sociálním změnám. To je také v souladu s dalším rozvojem naší nabídky produktů: udržitelných investičních produktů, které jsou snadno a transparentně dostupné.