Proč vás podporujeme v udržitelném investování


Jedno je jasné: každý, kdo při budování majetku zohledňuje také udržitelnost, přebírá osobní odpovědnost a přispívá k zachování kvality života nás i budoucích generací. Proto se udržitelné investice v posledních letech staly z výklenku trvalým trendem a těší se stále větší pozornosti. Pro stále více investorů hraje důležitou roli pozitivní řídicí efekt na ekologické, sociální a společenské aspekty řízení podniků - a to je dobře.

Naše odpovědnost vůči životnímu prostředí a zákazníkům spočívá v tom, že základní hodnotu certifikátu podrobujeme přísným ověřovacím kritériím. Ucelené zohlednění kritérií udržitelnosti je středobodem naší činnosti.

 

Udržitelností rozumíme:

   Převzetí odpovědnosti
z hlediska klíčových environmentálních a sociálních aspektů

   Jednejte s podnikatelskou prozíravostí
pro dlouhodobý, ekonomicky pozitivní výsledek

   Vytváření hodnoty,
které jsou dobré pro celé generace

 

RECHTSHINWEISE

Nachhaltige Raiffeisen Zertifikate berücksichtigen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) gemäß Art. 2 Nr. 7 lit. c) MiFID II-DVO, (EU) 2021/1253. Diese sind aber keine Finanzprodukte iSd Verordnung (EU) 2019/2088. Hierbei handelt es sich um Werbung, die weder Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung oder Einladung zur Angebotslegung darstellt. Umfassende Informationen über das Finanzinstrument und dessen Chancen und Risiken - siehe gebilligter (Basis-)Prospekt (samt allfälliger Nachträge), veröffentlicht unter raiffeisenzertifikate.at/Wertpapierprospekte. Zusätzliche Information auch im Basisinformationsblatt und unter „Kundeninformation und Regulatorisches“ raiffeisenzertifikate.at/kundeninformation. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung dieses Finanzinstruments durch die Behörde (FMA) zu verstehen. Sie stehen im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen vor einer Anlageentscheidung den Prospekt zu lesen. Der Investor trägt beim Kauf des Finanzinstruments das Bonitätsrisiko der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Das Zertifikat unterliegt besonderen Vorschriften, die sich bereits bei einem wahrscheinlichen Ausfall der RBI nachteilig auswirken können (z.B. Aussetzung von Zinszahlungen) - siehe raiffeisenzertifikate.at/basag.