Certyfikat Autocall Safe (EUR) na koszyk spółek energetycznych

Reklama

Certyfikat Autocall Safe (EUR) na koszyk spółek energetycznych

Subskrypcja Certyfikatów w dniach 10.07.2024 - 19.07.2024r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 10.07.2024 - 19.07.2024r. w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, można składać zapisy na Certyfikaty Autocall Safe (EUR) na koszyk spółek energetycznych, których instrumentem bazowym są akcje 2 spółek: RWE AG i E.ON SE.

Inwestycja daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 2,7% już po pierwszym roku z możliwością automatycznego zakończenia pod warunkiem, że 21.07.2025 notowania 2 spółek nie będą poniżej wartości z Dnia Początkowej Wyceny tj. 22.07.2024. W przypadku braku wcześniejszego zakończenia, okres inwestycji wydłuża się o kolejny rok – inwestycja trwa maksymalnie do 3 lat, a potencjalny zysk zwiększa się  o kolejne 2,7% - maksymalnie do 8,1%.

W przypadku gdy w dniu ostatecznej wyceny co najmniej jedna spółka notuje poniżej wartości z Dnia Początkowej Wyceny, wówczas obowiązuje 100% ochrony kapitału i w Dniu Wykupu inwestor otrzyma 1000 EUR za każdy nabyty certyfikat.

 

Data wyceny

Poziom Instrumentu Bazowego - warunek wcześniejszego wykupu

Kwota wcześniejszego wykupu

Data wcześniejszego wykupu

1

21.07.2025

≥ 100% kursu początkowego

1027 EUR

24.07.2025

2

21.07.2026

≥ 100% kursu początkowego

1054 EUR

24.07.2026

3

21.07.2027

≥ 100% kursu początkowego

1081 EUR

26.07.2027

 

Inwestor przed podjęciem decyzji powinien zapoznać się z Warunkami Końcowymi nr 52523  z dnia 05.07.2024 r. oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestora (KID) znajdującymi się na stronie produktu.

Najważniejsze informacje dotyczące oferty:

 • Instrument Bazowy: akcje 3 spółek energetycznych RWE AG i E.ON SE.  
 • Potencjalny zysk: 2,7% już po roku inwestycji, maksymalnie do 8,1% za cały okres inwestycji
 • Ochrona kapitału w Dniu Wykupu: 100%
 • Okres inwestycji:  do 3 lat
 • Wartość Nominalna: 1.000  EUR
 • Zapisy: 10.07.2024 - 19.07.2024r.
 • Początkowa Data Wyceny: 22.07.2024
 • Ostateczna Data Wyceny: 21.07.2027
 • Termin zapadalności: 26.07.2027
 • Notowania: Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW
 • ISIN: AT0000A3DXE2
 • Podmiot przymujący zapisy i wpłaty: Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 578 56 33

Zespół Produktów Strukturyzowanych Raiffeisen Certificates

 

 

Przykładowe produkty:
 • Nazwa: Certyfikat typu autocall safe (EUR) na koszyk spólek energetycznych
 • ISIN: AT0000A3DXE2
 • okres subskrypcji: 10.07. - 19.07.2024
 • Dzień pierwszej wyceny: 22.07.2024
 • Czas trwania: 3 lata
  (Data zapadalności: 26.07.2027)
 • Notowanie: Warszawa
 • cena emisyjna: 1 000,00 EUR
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Organy regulacyjne: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Nadruk zgodnie z austriackim prawem medialnym: Właścicielem i producentem mediów jest Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń/Austria.