Indeks CAC 40®

Cena podana dla tego instrumentu bazowego jest jedynie indykacją. Oznacza to, że nie została ona określona przez odpowiedni podmiot (zgodnie z Warunkami Końcowymi), lecz jest to wartość przybliżona w czasie rzeczywistym. Indykacja cenowa stanowi jedynie przybliżoną i niewiążącą informację i w związku z papierami wartościowymi nie jest istotna dla określenia jakichkolwiek płatności ani stwierdzenia wystąpienia określonych zdarzeń (w zależności od rodzaju papieru wartościowego np. naruszenia bariery, uruchomienia wcześniejszego wykupu itp.).
Indykacje cenowe są dostarczane we współpracy z TTMzero GmbH.
Są one zazwyczaj publikowane w godzinach od 8:00 do 22:00. Określona cena zamknięcia nie odpowiada ostatniej cenie ustalonej w danym dniu przez odpowiedni podmiot, lecz odzwierciedla ostatnią cenę indykatywną z danego dnia. Zmiany bezwzględne i względne odnoszą się do ostatniej ceny indykatywnej z dnia poprzedniego i w związku z tym mogą odbiegać od informacji podanych przez odpowiedni podmiot. W niektórych przypadkach określone zdarzenia dotyczące instrumentu bazowego (np. podział akcji) nie są uwzględniane w historycznych cenach indykatywnych lub odbiegają od informacji podanych przez odpowiedni podmiot.

Indykacja cenowa7 125,22 EUR Zmiana-82,77 (-1,15 %) Kurs maksymalny7 182,44 EUR Kurs najniższy7 080,28 EUR Ost. aktual.31.05.2023
20:00:35.000

UTC

Indykacja cenowa
7 125,22
Ost. aktual.
31.05.2023 20:00:35.000
Zmiana (jednodniowa)
-82,77 (-1,15 %)
Kurs zamknięcia
7 207,99
Open Value
7 176,54
Kurs maksymalny
7 182,44
Kurs najniższy
7 080,28
Wolumen
-

ISIN
FR0003500008
WKN
-
Waluta
EUR
Typ
Index
Giełda Papierów Wartościowych
TTM
Kraj
France
Typ indeksu
-

Zmiana (jednodniowa)
-1,15 %
1 tydzień
-1,65 %
1 miesiąc
-4,95 %
1 rok
+10,06 %
3 year
-
5 year
-
Bieżący rok
+10,24 %
Najwyższy poziom 52 tygodnie
7 588,38
Najniższy poziom 52 weeks
5 627,39
Zmienność 1 tydzień (tygodniowa)
14,86 %
Zmienność 1 miesiąc (miesięczna)
13,10 %
Zmienność 3 miesiące (trzymiesięczna)
15,93 %
Zmienność 6 miesięcy (sześciomiesięczna)
15,17 %
Zmienność 1 rok (roczna)
18,22 %
Zmienność 3 lata (trzyletnia)
17,67 %
GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com