Certyfikaty Ekspresowe na akcje spółki KGHM S.A.

Certyfikaty Ekspresowe na akcje spółki KGHM S.A.

Subskrypcja Certyfikatów w dniach 24.05–07.06.23 r.

Reklama

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 24.05 – 07.06.2023 r. za pośrednictwem placówek POK IPOPEMA Securities S.A. telefonicznie oraz internetowo, można składać zapisy na Certyfikaty Ekspresowe, których instrumentem bazowym są akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Inwestycja daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 8.4% i jej zakończenia już po pierwszych 6 miesiącach pod warunkiem, że 08.12.2023 notowania akcji KGHM nie będą poniżej wartości z Dnia Początkowej Wyceny tj. 09.06.2023. W przypadku braku wcześniejszego zakończenia, okres inwestycji wydłuża się o kolejne 6 miesięcy – inwestycja trwa maksymalnie do 3 lat, a potencjalny zysk zwiększa się o kolejne 8.4% - maksymalnie do 50,4%.

 

Data wyceny

Poziom Instrumentu Bazowego - warunek wcześniejszego wykupu

Kwota wcześniejszego wykupu

Data wcześniejszego wykupu

1

08.12.2023

≥ 100% kursu początkowego

1.084 zł

12.12.2023

2

10.06.2024

≥ 100% kursu początkowego

1.168 zł

12.06.2024

3

10.12.2024

≥ 100% kursu początkowego

1.252 zł

12.12.2024

4

10.06.2025

≥ 100% kursu początkowego

1.336 zł

12.06.2025

5

10.12.2025

≥ 100% kursu początkowego

1.420 zł

12.12.2025

6

10.06.2026

≥ 100% kursu początkowego

1.504 zł

12.06.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W przypadku, gdy w Ostatecznej dacie wyceny, kurs Instrumentu bazowego będzie równy lub poniżej Poziomu bariery, nastąpi fizyczna dostawa akcji Instrumentu bazowego, których wartość rynkowa może być niższa od wartości początkowo zainwestowanego kapitału, w tym przypadku może nastąpić częściowa lub całkowita utrata zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji w takim przypadku stanowi bieżąca wycena akcji, jakie zostały przydzielone Inwestorowi.

Inwestor przed podjęciem decyzji powinien zapoznać się z Warunkami Końcowymi nr 46320 z dnia 19.05.2023 r. oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestora (KID) znajdującymi się na stronie produktu.

Najważniejsze informacje dotyczące oferty:

 • Instrument Bazowy: akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.
 • Potencjalny zysk: 8.4% już po pierwszych 6 miesiącach inwestycji, maksymalnie do 50,4% za cały okres inwestycji
 • Bariera: 75% Początkowej ceny referencyjnej, tj. kursu zamknięcia akcji KGHM Polska Miedź S.A. w Początkowej dacie wyceny
 • Ochrona kapitału w Dniu Wykupu: brak
 • Okres inwestycji:  do 3 lat
 • Wartość Nominalna: 1.000 PLN
 • Zapisy: 24.05 - 07.06.2023
 • Początkowa Data Wyceny: 09.06.2023
 • Ostateczna Data Wyceny: 10.06.2026
 • Termin zapadalności: 12.06.2026
 • Notowania: Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW
 • ISIN: AT0000A34QV6
 • Podmiot przyjmujący zapisy i wpłaty: IPOPEMA Securities S.A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +431 71707 5454

Zespół Raiffeisen Certificates

 

 

 

Najważniejsze dane:
 • Nazwa: Certyfikat Ekspresowy KGHM S.A.
 • ISIN: AT0000A34QV6
 • okres subskrypcji: 24.05. - 07.06.2023
 • Dzień pierwszej wyceny: 09.06.2023
 • Czas trwania: min. 0,5 lat, max. 3 lata
 • Notowanie:
 • cena emisyjna: 1 000,00 PLN
Zastrzeżenia prawne
This is advertising. This non-binding information does not constitute advice, recommendation or invitation to conclude a transaction. The presentation is of a generic nature, does not take into account the personal circumstances of potential investors and therefore cannot replace individual investor and investment-oriented advice and risk disclosure. This advertisement has not been prepared in compliance with the legal provisions promoting the independence of investment research and is not subject to the ban on trading following the dissemination of investment research. A base prospectus (including any supplements) that complies with the Austrian Capital Market Act and has been approved by the competent authorities (CSSF, FMA) is available on the website of Raiffeisen Bank International AG (www.raiffeisencertificates.com/en/securities-prospectus/). The approval of the base prospectus by the competent authorities is not to be understood as an endorsement by the competent authorities of the financial instruments described herein. We recommend reading the prospectus before making an investment decision. Important additional information on the products described (in particular their opportunities and risks) can be found on the website of Raiffeisen Bank International AG at www.raiffeisencertificates.com/en/; in particular, the approved base prospectus (including any supplements) can be found at (www.raiffeisencertificates.com/en/securities-prospectus/) and under "Customer Information and Regulatory Issues" at www.raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Regulatory authorities: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Imprint according to Austrian media law: Media owner and producer is Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna/Austria.