Proszę dostosować ustawienia plików cookie, aby zezwolić na filmy z YouTube lub rozpocząć film tutaj: Link zewnętrzny do video na YouTube

Certyfikaty Bonusowe

W kilku słowach

Certyfikaty Bonusowe najlepiej sprawdzają się na rynkach o dominującym trendzie bocznym. Dzięki wbudowanemu buforowi bezpieczeństwa pozwalają one bowiem na czerpanie zysków nawet w przypadku spadku cen instrumentu bazowego. Inwestorzy narażeni są na ewentualne straty jedynie przy spadkach cen o większym zasięgu, o ile cena instrumentu bazowego naruszy wcześniej ustalone poziomy.

Ekspert w dziedzinie certyfikatów, Stefan Neubauer w przystępny sposób objaśni Państwu podstawowe mechanizmy działania certyfikatów bonusowych. W sekcji Know-How znajdą Państwo również inne krótkie filmy objaśniające podstawy funkcjonowania poszczególnych typów certyfikatów.

Maks. zysk p.a.
Odl. od bariery
Wyświetlanie 1 - 7 z 7 pozycji
*Certyfikaty strukturyzowane są zgodne ze standardami zrównoważonego rozwoju RBI. Proszę mieć na uwadze, że powyższe uwzględnia okres przejściowy.
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.
GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com