5 Certyfikaty odwrotnie zamienne

Proszę dostosować ustawienia plików cookie, aby zezwolić na filmy z YouTube lub rozpocząć film tutaj: Link zewnętrzny do video na YouTube

Certyfikaty odwrotnie zamienne

W kilku słowach

Certyfikaty Odwrotnie Zamienne stanowią połączenie atrakcyjnego stałego oprocentowania z krótkim terminem wykupu. Klasyczne certyfikaty odwrotnie zamienne  pozwalają inwestorom czerpać zyski przy umiarkowanych wzrostach cen instrumentu bazowego, natomiast certyfikaty odwrotnie zamienne typu ”Protect” oferują możliwość czerpania zysków przy umiarkowanych spadkach cen instrumentu bazowego. Nabywcy certyfikatów odwrotnie zamiennych muszą jednak liczyć się z koniecznością zamiany posiadanych certyfikatów na akcje emitenta instrumentu bazowego w przypadku ogłoszenia przez niego niewypłacalności.

Ekspert w dziedzinie certyfikatów, Stefan Neubauer w przystępny sposób objaśni Państwu podstawowe mechanizmy działania certyfikatów odwrotnie zamiennych. W sekcji Know-How znajdą Państwo również inne krótkie filmy objaśniające podstawy funkcjonowania poszczególnych typów certyfikatów.

Maks. zysk p.a.
Dystans do ceny wykonania w %
Wyświetlanie 1 - 5 z 5 pozycji
*Certyfikaty strukturyzowane są zgodne ze standardami zrównoważonego rozwoju RBI. Proszę mieć na uwadze, że powyższe uwzględnia okres przejściowy.
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.
GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com