Certyfikaty turbo Long Andritz AG Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 3,620
02.12.2022 16:30:02.290 UTC
SprzedażEUR 3,630
02.12.2022 16:30:02.290 UTC
Zmiana+0,16 (+4,62 %)
02.12.2022 16:30:02.290 UTC
Cena instr. baz. (indykatywna) 53,20 (+2,70 %)
02.12.2022 20:59:58.000 UTC
BarieraEUR 18,64 Bariera Odl. od %64,97 % Dźwignia1,47

Nazwa
Certyfikaty turbo Andritz AG
ISIN / WKN
AT0000A2F8V6 / RC0XYC
Instr. bazowy
Cena instr. baz. (indykatywna)
EUR 53,20 (+2,70 %)
02.12.2022 20:59:58.000
Bariera
EUR 18,64
Odstęp od bariery
EUR 34,56
Odstęp od bariery
64,97 %
Bariera osiągnięta
nie
Cena wykon.
EUR 17,52
Dźwignia
1,47
Long/ Short
Long
Nominał
1 sztuka
Mnożnik
0,1
Waluta produktu
EUR
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
08.04.2020
Data emisji
09.04.2020
Data końcowej wyceny
-
Dzień wykupu
open-end

Klasyfikacja produktu
produkt dźwigniowy z knock outem
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty turbo (2210)
Certyfikaty turbo Typ
Turbo wersja long
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
wzrostowy
cena emisyjna
1,09 EUR
Spread zhomogenizowany
0,10
Spread (w %)
0,28 %
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Informacje dodatkowe

Certyfikaty turbo umożliwają Inwestorom lewarowany udział w zmianie ceny instrumentu bazowego. Certyfikaty turbo typu long dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na rynkach znajdujących się w trendzie wzrostowym.W przypadku dotknięcia lub przekroczenia bariery (poziom knock-out) przez kurs instrumentu bazowego, certyfikat turbo ulega zamknięciu przed terminem wykupu, co może przełożyć się na stratę całego kapitału.

Bariera oraz cena wykonania są poddawane codziennym dopasowaniom. Jeśli instrument bazowy notowany jest w walucie innej niż waluta certyfikatu lub jeśli instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy (future) na surowiec (problematyka rolowania), może dojść do odchyleń.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com