Certyfikaty faktorowe Short Palladium Future Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 2,170
02.12.2022 19:00:01.286 UTC
SprzedażEUR 2,210
02.12.2022 19:00:01.286 UTC
Zmiana+0,14 (+6,83 %)
02.12.2022 19:00:01.286 UTC
Cena instr. baz. (opóźniona) 1 946,30 (+5,39 %)
02.12.2022 08:00:00.000 UTC
Poziom OchronyUSD 2 530,19 Dźwignia faktora-3,00

Nazwa
Certyfikaty faktorowe Palladium Future
ISIN / WKN
AT0000A2MVU5 / RC01NC
Instr. bazowy
Cena instr. baz. (opóźniona)
USD 1 946,30 (+5,39 %)
02.12.2022 08:00:00.000
Dźwignia faktora
-3,00
Próg
30,00 %
Poziom Typu Faktor
USD 2 595,10
Poziom Ochrony
USD 2 530,19
Nominał
1 sztuka
Mnożnik
0,00333
Waluta produktu
EUR
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
11.01.2021
Data emisji
12.01.2021
Data końcowej wyceny
-
Dzień wykupu
open-end

Klasyfikacja produktu
produkt z dźwignią, bez knock outu
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty faktorowe (2300)
Certyfikaty faktorowe Typ
Certyfikat faktorowy short
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
Surowiec
Oczekiwania rynkowe
spadkowy
cena emisyjna
10,00 EUR
Spread zhomogenizowany
12,03
Spread (w %)
1,84 %
Waluta instrumentu bazowego
USD
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Informacje dodatkowe

Certyfikat faktorowe umożliwają Inwestorom lewarowany udział w zmianie ceny instrumentu bazowego. Certyfikaty charakteryzują się stałym poziomem dźwigni przy jednoczesnym braku knock-outu jak również bez ograniczenia horyzontu czasowego. Certyfikaty faktorowe typu short dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na rynkach znajdujących się w trendzie spadkowym.

Jeśli instrument bazowy notowany jest w walucie innej niż waluta certyfikatu lub jeśli instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy (future) na surowiec (problematyka rolowania), może dojść do odchyleń.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com