Certyfikaty bonusowe DAX® 50 ESG PRICE INDEXZrównoważony certyfikat Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 17,210
05.12.2022 12:03:16.460 UTC
SprzedażEUR 17,380
05.12.2022 12:03:16.460 UTC
Zmiana+0,01 (+0,06 %)
05.12.2022 12:03:16.460 UTC
Cena instr. baz. (opóźniona) 1 500,75 (-0,66 %)
05.12.2022 15:21:45.000 UTC
Bariera Odl. od %26,04 % Kupon p.a. w %0,00 % Rent. bonusu p.a.-

Nazwa
DAX® 50 ESG PRICE INDEX
ISIN / WKN
AT0000A2Q2Y0 / RC028P
Preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Rozważania dotyczące głównych niekorzystnych oddziaływań (PAI)
Rent. bonusu p.a.
-
Rent. bonusu okres do wykupu
-
Cena instr. baz. (opóźniona)
EUR 1 500,75 (-0,66 %)
05.12.2022 15:21:45.000
Wartość początkowa
EUR 1 599,49
Bariera
EUR 1 110,00
Odstęp od bariery
26,04 %
Bariera osiągnięta
nie
Bonus
EUR 17,30
Maks. bonus
EUR 17,30
Agio
15,81 %
Nominał
1 sztuka
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
16.02.2021
Data emisji
17.02.2021
Data końcowej wyceny
16.12.2022
Dzień wykupu
21.12.2022

Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty bonusowe (1250)
Certyfikaty bonusowe Typ
Certyfikat bonusowy z limitem górnym
Kraj/region instrumentu bazowego
Niemcy
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
Poziom bonusu
EUR 1 730,00
Limit górny (Cap)
EUR 1 730,00
cena emisyjna
15,18 EUR
Agio p.a. w %
>100 %
Spread zhomogenizowany
17,00
Spread (w %)
0,99 %
Mnożnik
0,01
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

O ile w okresie życia produktu cena instrumentu bazowego przez cały czas znajduje się powyżej bariery, w dacie wykupu wypłacana jest co najmniej kwota bonusu. Wysokość kwoty wykupu jest ograniczona limitem górnym (tzw. maksymalna kwota wykupu).

Jeśli w okresie życia produktu bariera zostanie dotknięta lub przekroczona, mechanizm bonusowy ulega deaktywacji. W tym przypadku wypłata w dacie wykupu odpowiada procentowej zmianie ceny instrumentu bazowego. Jednak nawet w przypadku deaktywacji mechanizmu bonusowego wysokość maksymalnej kwoty wykupu jest stała, a Inwestor nie ma udziału we wzroście wartości instrumentu bazowego ponad górny limit (cap).

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com