Certyfikaty odwrotnie zamienne DAX® 50 ESG PRICE INDEXZrównoważony certyfikat

cena emisyjna100,00 % Cena umorzenia- Data emisji17.02.2021 Dzień wykupu21.12.2022

Nazwa
Certyfikaty odwrotnie zamienne na DAX® 50 ESG PRICE INDEX
ISIN / WKN
AT0000A2Q3H3 / RC028W
Preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Rozważania dotyczące głównych niekorzystnych oddziaływań (PAI)
Maks. zysk w %
-
Maks. zysk p.a.
-
Całkowita Stopa Oprocentowania
15,00 %
Stała roczna stopa procentowa
8,15 %
Wartość początkowa
EUR 1 599,49
Cena wykon.
EUR 1 750,00
Bariera
-
Dystans do ceny wykonania w %
-15,84 %
Bariera osiągnięta
tak (Bariera: EUR 1 400,00)
Liczba akcji
0,57143
Nominał
EUR 1 000
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
16.02.2021
Data emisji
17.02.2021
Data końcowej wyceny
16.12.2022
Dzień wykupu
21.12.2022

Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty odwrotnie zamienne (1230)
Certyfikaty odwrotnie zamienne Typ
Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą
Kraj/region instrumentu bazowego
Niemcy
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
cena emisyjna
100,00 %
Spread zhomogenizowany
-
Spread (w %)
-
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Podatek EU od dochodów kapitałowych
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

Certyfikaty odwrotnie zamienne z warunkowym mechanizmem ochronnym są wyposażone w wysoki stały kupon odsetkowy. Kwota odsetek jest wypłacana na końcu okresu inwestycji niezależnie od rozwoju ceny instrumentu bazowego. Dodatkowo Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Warunkowym Mechanizmem Ochronnym mają wbudowaną barierę znajdującą się poniżej poziomu ceny wykonania, która jest obiektem ciągłej obserwacji. Wykup zależy od ceny instrumentu bazowego: o ile przez cały okres życia produktu kurs zamknięcia instrumentu bazowego znajduje się powyżej bariery, wykup Certyfikatu Odwrotnie Zamiennego następuje po 100% wartości nominalnej.

Jeśli bariera została dotknięta lub przekroczona ORAZ jeśli w dacie ostatecznej wyceny kurs zamknięcia instrumentu bazowego znajduje się poniżej ceny wykonania, Inwestor otrzymuje określoną liczbę akcji, zdefiniowaną w odniesieniu do kwoty nominalnej na początku życia produktu. Wypłacana jest też różnica wynikająca z "zaaokrąglenia" (niepodzielności akcji).

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com