Certyfikaty bonusowe Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3Zrównoważony certyfikat

Kupno82,21 %
02.12.2022 16:35:00.139 UTC
Sprzedaż83,71 %
02.12.2022 16:35:00.139 UTC
Zmiana+0,37 (+0,45 %)
02.12.2022 16:35:00.139 UTC
Cena instr. baz. (opóźniona) 1 510,75 (+0,36 %)
02.12.2022 16:55:00.000 UTC
Bariera Odl. od %40,12 % Kupon p.a. w %- Rent. bonusu p.a.4,91 %

Nazwa
Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3
ISIN / WKN
AT0000A2S7M2 / RC037B
Preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju
Rozważania dotyczące głównych niekorzystnych oddziaływań (PAI)
Maks. zysk w %
-
Maks. zysk p.a.
-
Stała roczna stopa procentowa
-
Cena instr. baz. (opóźniona)
EUR 1 510,75 (+0,36 %)
02.12.2022 16:55:00.000
Wartość początkowa
EUR 1 739,68
Bariera
EUR 904,63
Odstęp od bariery
40,12 %
Bariera osiągnięta
nie
Bonus
100,00 %
Maks. bonus
0,00 %
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
19.08.2021
Data emisji
20.08.2021
Data końcowej wyceny
17.08.2026
Dzień wykupu
20.08.2026

Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty bonusowe (1320)
Certyfikaty bonusowe Typ
Certyfikat bonusowy bez limitu górnego
Kraj/region instrumentu bazowego
Niemcy
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
Poziom bonusu
EUR 1 739,68
Limit górny (Cap)
nielimitowany
cena emisyjna
100,00 %
Spread zhomogenizowany
26,10
Spread (w %)
1,82 %
Mnożnik
-
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Oferta publiczna możliwa w
Austria, Niemcy, Włochy, Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

O ile w okresie życia produktu cena instrumentu bazowego przez cały czas znajduje się powyżej bariery, w dacie wykupu wypłacana jest co najmniej kwota bonusu. Wysokość kwoty wykupu jest nieograniczona. Oznacza to, że Inwestor ma udział we wzroście wartości instrumentu bazowego w nieograniczonym wymiarze.

Jeśli w okresie życia produktu bariera zostanie dotknięta lub przekroczona, mechanizm bonusowy ulega deaktywacji. W tym przypadku wypłata w dacie wykupu odpowiada procentowej zmianie ceny instrumentu bazowego.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com