Warranty Call ATX® Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 0,020
02.12.2022 16:30:00.285 UTC
Sprzedaż-
28.09.2022 15:30:00.415 UTC
Zmiana0,00 (0,00 %)
02.12.2022 16:30:00.285 UTC
Cena instr. baz. (indykatywna) 3 218,70 (-0,24 %)
02.12.2022 21:00:27.000 UTC
Cena wykon.EUR 4 000,00 Limit górny (Cap)- Dźwignia536,45

Nazwa
Warranty - ATX®
ISIN / WKN
AT0000A2T1H4 / RC04TB
Instr. bazowy
Cena instr. baz. (indykatywna)
EUR 3 218,70 (-0,24 %)
02.12.2022 21:00:27.000
Cena wykon.
EUR 4 000,00
Limit górny (Cap)
nielimitowany
Rodzaj wykonania
europejska
Nominał
1 sztuka
Mnożnik
0,01
Waluta produktu
EUR
Zmienność implikowana
22,59 %
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
17.09.2021
Data emisji
20.09.2021
Data końcowej wyceny
17.03.2023
Dzień wykupu
22.03.2023

Klasyfikacja produktu
produkt z dźwignią, bez knock outu
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Warranty (2100)
Warranty Typ
Opcja kupna bez bariery
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
wzrostowy
cena emisyjna
2,35 EUR
Spread zhomogenizowany
-
Spread (w %)
-
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Agio
24,89 %
Agio p.a. w %
88,00 %
Dźwignia
536,45
Wartość wewnętrzna
EUR 0,00
Wartość czasowa
EUR 0,04
Break-even
EUR 4 004,00
Moneyness
0,80
Historyczna zmienność 30 dniowa
22,55 %
Historyczna zmienność 250 dniowa
28,07 %
Omega
23,9904
Delta
0,0299
Gamma
8,3347
Vega
0,0116
Theta
-0,0012
Rho
0,0021
Informacje dodatkowe

Warranty kupna (Call) umożliwiają Inwestorom lewarowany udział we wzroście ceny instrumentu bazowego. Na kształtowanie się ceny warrantu, oprócz zmiany ceny instrumentu bazowego, znaczący wpływ ma również skala tych wahań (zmienność).

Warranty dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków przy jednocześnie podwyższonym poziomie ryzyka, który może przełożyć się na stratę całego kapitału. Stąd konieczność ciągłej obserwacji pozycji przez Inwestora.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com