Warranty Call AT & S AG Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 0,130
02.12.2022 16:30:00.486 UTC
SprzedażEUR 0,150
02.12.2022 16:30:00.486 UTC
Zmiana-0,00 (-3,45 %)
02.12.2022 16:30:00.486 UTC
Cena instr. baz. (indykatywna) 35,70 (+0,49 %)
02.12.2022 20:59:59.000 UTC
Cena wykon.EUR 42,90 Limit górny (Cap)- Dźwignia23,85

Nazwa
Warranty - AT & S AG
ISIN / WKN
AT0000A2T1W3 / RC04Q0
Instr. bazowy
Cena instr. baz. (indykatywna)
EUR 35,70 (+0,49 %)
02.12.2022 20:59:59.000
Cena wykon.
EUR 42,90
Limit górny (Cap)
nielimitowany
Rodzaj wykonania
amerykańska
Nominał
1 sztuka
Mnożnik
0,10023
Waluta produktu
EUR
Zmienność implikowana
50,11 %
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
17.09.2021
Data emisji
20.09.2021
Data końcowej wyceny
17.03.2023
Dzień wykupu
22.03.2023

Klasyfikacja produktu
produkt z dźwignią, bez knock outu
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Warranty (2100)
Warranty Typ
Opcja kupna bez bariery
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
wzrostowy
cena emisyjna
0,42 EUR
Spread zhomogenizowany
0,20
Spread (w %)
15,38 %
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Agio
24,89 %
Agio p.a. w %
87,20 %
Dźwignia
23,85
Wartość wewnętrzna
EUR 0,00
Wartość czasowa
EUR 0,14
Break-even
EUR 44,30
Moneyness
0,83
Historyczna zmienność 30 dniowa
48,27 %
Historyczna zmienność 250 dniowa
54,40 %
Omega
7,1116
Delta
0,2794
Gamma
0,0037
Vega
0,0064
Theta
-0,0015
Rho
0,0024
Informacje dodatkowe

Warranty kupna (Call) umożliwiają Inwestorom lewarowany udział we wzroście ceny instrumentu bazowego. Na kształtowanie się ceny warrantu, oprócz zmiany ceny instrumentu bazowego, znaczący wpływ ma również skala tych wahań (zmienność).

Warranty dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków przy jednocześnie podwyższonym poziomie ryzyka, który może przełożyć się na stratę całego kapitału. Stąd konieczność ciągłej obserwacji pozycji przez Inwestora.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com