Certyfikaty odwrotnie zamienne Agrana Beteiligungs AG Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

Kupno100,74 %
05.12.2022 14:21:35.371 UTC
Sprzedaż100,99 %
05.12.2022 14:21:35.371 UTC
Zmiana-0,05 (-0,05 %)
05.12.2022 14:21:35.371 UTC
Cena instr. baz. (indykatywna) 15,05 (-0,50 %)
05.12.2022 14:09:33.000 UTC
BarieraEUR 13,00 Cena wykon.EUR 22,00 Maks. zysk p.a.25,33 % Stopa oprocent. p.a.5,30 %

Nazwa
Certyfikaty odwrotnie zamienne na Agrana Beteiligungs AG
ISIN / WKN
AT0000A2TJG4 / RC04Z3
Maks. zysk w %
6,84 %
Maks. zysk p.a.
25,33 %
Całkowita Stopa Oprocentowania
7,90 %
Stała roczna stopa procentowa
5,30 %
Cena instr. baz. (indykatywna)
EUR 15,05 (-0,50 %)
05.12.2022 14:09:33.000
Wartość początkowa
EUR 18,28
Cena wykon.
EUR 22,00
Bariera
EUR 13,00
Dystans do ceny wykonania w %
-46,18 %
Odstęp od bariery
13,62 %
Bariera osiągnięta
nie
Liczba akcji
45,45455
Nominał
EUR 1 000
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
23.09.2021
Data emisji
24.09.2021
Data końcowej wyceny
17.03.2023
Dzień wykupu
22.03.2023

Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty odwrotnie zamienne (1230)
Certyfikaty odwrotnie zamienne Typ
Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Barierą
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
cena emisyjna
100,00 %
Spread zhomogenizowany
0,01
Spread (w %)
0,25 %
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe / fizyczna dostawa
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Podatek EU od dochodów kapitałowych
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

Certyfikaty odwrotnie zamienne z warunkowym mechanizmem ochronnym są wyposażone w wysoki stały kupon odsetkowy. Kwota odsetek jest wypłacana na końcu okresu inwestycji niezależnie od rozwoju ceny instrumentu bazowego. Dodatkowo Certyfikaty Odwrotnie Zamienne z Warunkowym Mechanizmem Ochronnym mają wbudowaną barierę znajdującą się poniżej poziomu ceny wykonania, która jest obiektem ciągłej obserwacji. Wykup zależy od ceny instrumentu bazowego: o ile przez cały okres życia produktu kurs zamknięcia instrumentu bazowego znajduje się powyżej bariery, wykup Certyfikatu Odwrotnie Zamiennego następuje po 100% wartości nominalnej.

Jeśli bariera została dotknięta lub przekroczona ORAZ jeśli w dacie ostatecznej wyceny kurs zamknięcia instrumentu bazowego znajduje się poniżej ceny wykonania, Inwestor otrzymuje określoną liczbę akcji, zdefiniowaną w odniesieniu do kwoty nominalnej na początku życia produktu. Wypłacana jest też różnica wynikająca z "zaaokrąglenia" (niepodzielności akcji).

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com