Warranty Call Agrana Beteiligungs AG Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 0,030
02.12.2022 16:30:00.068 UTC
SprzedażEUR 0,050
02.12.2022 16:30:00.068 UTC
Zmiana0,00 (0,00 %)
02.12.2022 16:30:00.068 UTC
Cena instr. baz. (indykatywna) 15,12 (-0,49 %)
02.12.2022 18:41:02.000 UTC
Cena wykon.EUR 19,00 Limit górny (Cap)- Dźwignia30,25

Nazwa
Warranty - Agrana Beteiligungs AG
ISIN / WKN
AT0000A2WT12 / RC052Y
Cena instr. baz. (indykatywna)
EUR 15,12 (-0,49 %)
02.12.2022 18:41:02.000
Cena wykon.
EUR 19,00
Limit górny (Cap)
nielimitowany
Rodzaj wykonania
amerykańska
Nominał
1 sztuka
Mnożnik
0,1
Waluta produktu
EUR
Zmienność implikowana
33,56 %
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
24.03.2022
Data emisji
25.03.2022
Data końcowej wyceny
15.09.2023
Dzień wykupu
20.09.2023

Klasyfikacja produktu
produkt z dźwignią, bez knock outu
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Warranty (2100)
Warranty Typ
Opcja kupna bez bariery
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
wzrostowy
cena emisyjna
0,11 EUR
Spread zhomogenizowany
0,20
Spread (w %)
66,67 %
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Agio
29,14 %
Agio p.a. w %
36,47 %
Dźwignia
30,25
Wartość wewnętrzna
EUR 0,00
Wartość czasowa
EUR 0,04
Break-even
EUR 19,40
Moneyness
0,79
Historyczna zmienność 30 dniowa
38,94 %
Historyczna zmienność 250 dniowa
26,03 %
Omega
7,3956
Delta
0,1959
Gamma
0,0067
Vega
0,0036
Theta
-0,0002
Rho
0,0017
Informacje dodatkowe

Warranty kupna (Call) umożliwiają Inwestorom lewarowany udział we wzroście ceny instrumentu bazowego. Na kształtowanie się ceny warrantu, oprócz zmiany ceny instrumentu bazowego, znaczący wpływ ma również skala tych wahań (zmienność).

Warranty dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków przy jednocześnie podwyższonym poziomie ryzyka, który może przełożyć się na stratę całego kapitału. Stąd konieczność ciągłej obserwacji pozycji przez Inwestora.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com