Certyfikaty dyskontowe Frequentis AG Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 26,330
02.12.2022 16:30:01.800 UTC
SprzedażEUR 26,400
02.12.2022 16:30:01.800 UTC
Zmiana+0,07 (+0,27 %)
02.12.2022 16:30:01.800 UTC
Cena instr. baz. (opóźniona) 29,20 (+0,69 %)
02.12.2022 08:04:28.203 UTC
Dyskonto9,59 % Maks. zysk p.a.12,56 % Limit górny (Cap)EUR 29,00

Nazwa
Certyfikaty dyskontowe na Frequentis AG
ISIN / WKN
AT0000A2XEQ6 / RC06ME
Instr. bazowy
Maks. zysk p.a.
12,56 %
Maks. zysk w %
9,85 %
Maks. zysk
EUR 2,60
Dyskonto w %
9,59 %
Dyskonto
EUR 2,80
Cena instr. baz. (opóźniona)
EUR 29,20 (+0,69 %)
02.12.2022 08:04:28.203
Wartość początkowa
EUR 29,60
Limit górny (Cap)
EUR 29,00
Nominał
1 sztuka
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
08.04.2022
Data emisji
11.04.2022
Data końcowej wyceny
15.09.2023
Dzień wykupu
20.09.2023

Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty dyskontowe (1200)
Certyfikaty dyskontowe Typ
Certyfikat dyskontowy
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
cena emisyjna
26,05 EUR
Spread zhomogenizowany
0,07
Spread (w %)
0,27 %
Mnożnik
1
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

Certyfikaty dyskontowe są inwestycją z dyskontem, co przekłada się na ich wycenę poniżej aktualnej ceny rynkowej instrumentu bazowego. Ze względu na dyskonto Inwestor ma udział we wzroście kursu akcji jedynie do wysokości Limitu Górnego.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com