Certyfikaty bonusowe Europa Inflations Bonus&Sicherheit 10

Kupno97,64 %
05.12.2022 13:57:15.232 UTC
Sprzedaż99,14 %
05.12.2022 13:57:15.232 UTC
Zmiana-0,21 (-0,21 %)
05.12.2022 13:57:15.232 UTC
Cena instr. baz. (indykatywna) 3 957,58 (-0,60 %)
05.12.2022 13:59:55.000 UTC
Bariera Odl. od %56,66 % Kupon p.a. w %- Rent. bonusu p.a.-

Nazwa
Europa Inflations Bonus&Sicherheit 10
ISIN / WKN
AT0000A2ZT27 / RC07MB
Instr. bazowy
Maks. zysk w %
0,87 %
Maks. zysk p.a.
0,18 %
Stała roczna stopa procentowa
-
Cena instr. baz. (indykatywna)
EUR 3 957,58 (-0,60 %)
05.12.2022 13:59:55.000
Wartość początkowa
EUR 3 500,14
Bariera
EUR 1 715,07
Odstęp od bariery
56,66 %
Bariera osiągnięta
nie
Bonus
100,00 %
Maks. bonus
100,00 %
Nominał
EUR 1 000
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
06.09.2022
Data emisji
07.09.2022
Data końcowej wyceny
02.09.2027
Dzień wykupu
07.09.2027

Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty bonusowe (1250)
Certyfikaty bonusowe Typ
Certyfikat bonusowy z kuponem
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
Europa
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
Poziom bonusu
EUR 3 500,14
Limit górny (Cap)
EUR 3 500,14
cena emisyjna
100,00 %
Spread zhomogenizowany
52,50
Spread (w %)
1,54 %
Mnożnik
-
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Oferta publiczna możliwa w
Austria, Niemcy, Włochy, Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia
Notowanie
Wiedeń, Frankfurt, Stuttgart
Informacje dodatkowe

W czasie życia produktu Inwestor otrzymuje stałe płatności kuponowe. O ile w okresie życia produktu cena instrumentu bazowego przez cały czas znajduje powyżej bariery, w dacie wykup certyfikat zostaje wykupiony po cenie równej kwocie nominalnej.

Jeśli w okresie życia produktu bariera zostanie dotknięta lub przekroczona,mechanizm bonusowy ulega deaktywacji. W tym przypadku wypłata w dacie wykupu odpowiada procentowej zmianie ceny instrumentu bazowego. Wysokość maksymalnej kwoty wykupu jest ograniczona do wysokości kwoty nominalnej.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com