Prospekty emisyjne papierów wartościowych

Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane.

Dokumenty włączone przez odniesienie

Następujące dokumenty są w całości lub w części uwzględnione w odpowiednim prospekcie bazowym.

Annual Report 2006 1.3 MB
Annual Report 2005 1.5 MB
Prospekt Bazowy z dn. 21.07.2006 roku 8.7 MB
Prospekt Bazowy z dn. 30.09.2005 roku 13.4 MB

Warunki finalne

KONTAKT