Liczy się wartość bazowa.


Stawiamy na ścisłe, jasne kryteria w klasyfikacji naszych certyfikatów. O tym, czy certyfikat zostanie zakwalifikowany jako zrównoważony, decyduje procedura wykluczenia. Do istotnych czynników należą:

true

 Instrument bazowy - Czy indeks lub akcja (akcje) ma charakter wpisujący się w politykę zrównoważonego rozwoju?

 Typ produktu - Czy certyfikat jest produktem inwestycyjnym? (W rozumieniu klasyfikacji Zertifikate Forum Austria.)

Oznacza to, że tylko produkty inwestycyjne o zrównoważonym instrumencie bazowym są uznawane za zgodne z zasadami środowiskowymi i społecznymi w rozumieniu ESG (Environment, Social, Governance). W przypadku certyfikatów, których instrumentem bazowym jest indeks, współpracujemy na przykład z renomowanym kalkulatorem indeksowym MSCI. Przy wyborze poszczególnych akcji opieramy się na analizach ESG autorstwa Raiffeisen Research. Kryteria wykluczenia są stosowane w celu wykluczenia spółek lub krajów z uniwersum inwestycyjnego, które wytwarzają określone produkty, nie spełniają określonych kryteriów społecznych, ekologicznych lub politycznych albo naruszają międzynarodowe normy i standardy. Ponadto stosowany jest kodeks zrównoważonego rozwoju Zertifikate Forum Austria.

Standard zrównoważonego rozwoju dla certyfikatów emitowanych przez Raiffeisen:

Podsumowanie naszego standardu zrównoważonego rozwoju można znaleźć broszurze informacyjnej.

 

Kodeks zrównoważonego rozwoju
Certificate Forum Austria (ZFA):

Na poziomie sektora austriackich emitentów certyfikatów strukturyzowanych, czterej emitenci reprezentowani w ZFA uzgodnili również jednolite standardy dotyczące produktów i przejrzystości, które są zgodne z kryteriami zrównoważonego inwestowania w certyfikaty. Więcej informacji na stronie www.zertifikateforum.at.

Zrównoważone indeksy

Produkty inwestycyjne ze zrównoważonymi indeksami jako instrumentami bazowymi w pełni uwzględniają kryteria wykluczenia, zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju certyfikatów Raiffeisen, w tym również Zasadnicze Niekorzystne Wpływy (Principal Adverse Impacts). Więcej informacji można znaleźć w broszurze informacyjnej (PDF) lub w zakładce Criteria, Principles, Ratings.

 

Dla zrównoważonych certyfikatów Raiffeisen stosowane są następujące indeksy zrównoważonego rozwoju:

Region
Indeks
więcej informacjiProdukty inwestycyjne
światowyMSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement Certyfikaty →
EuropaMSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Certyfikaty →
Ameryka PółnocnaMSCI® North America Top ESG Select 4.5% Decrement Certyfikaty →
Rynki wschodząceMSCI® Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Certyfikaty →
światowyMSCI® World Climate Change Top ESG Select 4.5% DecrementPrzewodnik po indeksieCertyfikaty →
NiemcyDAX® 50 ESG (PR) EUR→ Przewodnik po indeksieZertifikate →

Dlaczego jako emitent koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju


Jako pionier w dziedzinie produktów strukturyzowanych, Raiffeisen wcześnie rozpoznał trend w kierunku zrównoważonych produktów finansowych i odegrał znaczącą rolę w jego kształtowaniu. Już w 2005 roku Raiffeisen wyemitował certyfikaty indeksowe z odniesieniem do zrównoważonego rozwoju, a w 2014 roku uruchomił specjalną serię certyfikatów, aby inwestorzy mieli możliwość prostego inwestowania w temat zrównoważonego rozwoju z dodatkowym atutem w postaci ochrony kapitału. . Od tego czasu popyt na zrównoważone certyfikaty Raiffeisena szybko rośnie. Wolumen zainwestowany w certyfikaty wzrósł od 2018 roku ponad czterokrotnie.

 

Austriackie Eco-label dla certyfikatów Raiffeisen

W kwietniu 2022 roku Raiffeisen (dawniej Raiffeisen Centrobank AG) otrzymał od minister federalnej Eleonore Gewessler austriackie oznakowanie ekologiczne. Jako niezależny znak jakości o wysokim poziomie wiarygodności i bardzo dużej wartości rozpoznawczej, austriacka Eco-label certyfikuje etycznie zorientowane projekty i firmy z sektora finansowego, które generują zyski poprzez zrównoważone inwestycje. Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową.

 OGŁOSZENIE PRAWNE

Certyfikaty Sustainable Raiffeisen uwzględniają główne niekorzystne czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) zgodnie z art. 2 nr 7 lit. c) MiFID II-DVO, (UE) 2021/1253. Nie są to jednak produkty finansowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2019/2088. Jest to reklama, która nie stanowi porady inwestycyjnej, oferty, rekomendacji ani zaproszenia do złożenia oferty. Kompleksowe informacje na temat instrumentu finansowego oraz jego możliwości i ryzyka - patrz zatwierdzony (podstawowy) prospekt emisyjny (wraz z ewentualnymi suplementami), opublikowany na stronie raiffeisenzertifikate.at/securitiesprospectuses. Dodatkowe informacje również w karcie informacji podstawowych oraz w punkcie "Informacje dla klienta i kwestie regulacyjne" raiffeisenzertifikate.at/customer-information. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia tego instrumentu finansowego przez organ (FMA). Zamierzasz nabyć produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Nabywając instrument finansowy, inwestor ponosi ryzyko kredytowe Raiffeisen Bank International AG (RBI). Certyfikat podlega specjalnym regulacjom, które mogą mieć już negatywne skutki w przypadku prawdopodobnego niewywiązania się RBI z umowy (np. zawieszenie wypłaty odsetek) - patrz raiffeisenzertifikate.at/basag.