Dlaczego wspieramy Cię w zrównoważonym inwestowaniu

Jedno jest pewne: każdy, kto uwzględnia zrównoważony rozwój przy tworzeniu majątku, bierze na siebie osobistą odpowiedzialność i przyczynia się do zachowania jakości naszego życia oraz jakości życia przyszłych pokoleń. Dlatego też koncept zrównoważonych inwestycji rozwinął się bardzo mocno w ostatnich latach i dziś cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. Dla coraz większej liczby inwestorów pozytywny efekt wynikający z uwzględnienia w zarządzaniu aspektów ekologicznych, społecznych i socjalnych odgrywa coraz większą rolę.

Nasza odpowiedzialność wobec środowiska i naszych klientów polega na poddaniu procesu tworzenia certyfikatu ścisłym kryteriom weryfikacji. W centrum naszych działań znajduje się całościowe uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

 

Przez zrównoważony rozwój rozumiemy:

 

   przyjmowanie odpowiedzialności
w zakresie kluczowych aspektów środowiskowych i społecznych

   działanie z przedsiębiorczą dalekowzrocznością
dla długoterminowego, ekonomicznie pozytywnego wyniku

   tworzenie wartości,
które są dobre dla pokoleń

 


Naszym celem jest projektowanie naszych produktów i usług finansowych z myślą o zrównoważonym rozwoju, abyśmy mogli towarzyszyć naszym klientom w przyszłości, do której warto dążyć. Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność w zakresie społecznym i ekologicznym i chcemy wnieść pozytywny wkład w ochronę zasobów, ochronę klimatu i zmian społecznych. Jest to zgodne z dalszym rozwojem naszej oferty: zrównoważone produkty inwestycyjne, które są przejrzyste i łatwo dostępn