Wspieramy Cię w zrównoważonym inwestowaniu!


Czy to może być zielone? Oferta produktowa certyfikatów Raiffeisen obejmuje szeroki wybór zrównoważonych produktów posiadających zarówno 100% jak i warunkową ochronę kapitału, z których wszystkie spełniają jasne kryteria zrównoważonego rozwoju certyfikatów Raiffeisen. Aby zainwestować w zrównoważonycertyfikat , można zapisać się na nowe produkt w ramach nowej emisji publicznej lub kupić certyfikat notowany już na giełdzie.

 

Przegląd produktów w ofercie publicznej Inwestowanie w zrównoważone certyfikaty na giełdzie 
Aktuell in ZeichnungAm Sekundärmarkt handeln

Podczas trwających ofert publicznych, nasze nowe certyfikaty są dostępne dla Państwa. Można w nie zainwestować poprzez złożenie zapisu w ramach oferty publicznej  na przykład za pośrednictwem określonego Domu Maklerskiego.

do aktualnej oferty abonamentowej

Zrównoważone certyfikaty są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale także w Wiedniu Frankfurcie i Stuttgarcie. Można w nie zainwestować za pośrednictwem domów maklerskich. 

Zrównoważone certyfikaty będące w obrocie →

  • Możesz też poznać certyfikaty w zabawny sposób i odkryć najciekawsze certyfikaty Raiffeisen na rynku dzięki wyszukiwarce certyfikatów.
  • Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą również zapoznać się z naszym aktualnym eksperckim wyborem produktów w centrum uwagi, aby uzyskać tabelaryczny przegląd.

 


 

OGŁOSZENIE PRAWNE

Certyfikaty Sustainable Raiffeisen uwzględniają główne niekorzystne czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) zgodnie z art. 2 nr 7 lit. c) MiFID II-DVO, (UE) 2021/1253. Nie są to jednak produkty finansowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2019/2088. Jest to reklama, która nie stanowi porady inwestycyjnej, oferty, rekomendacji ani zaproszenia do złożenia oferty. Kompleksowe informacje na temat instrumentu finansowego oraz jego możliwości i ryzyka - patrz zatwierdzony (podstawowy) prospekt emisyjny (wraz z ewentualnymi suplementami), opublikowany na stronie raiffeisenzertifikate.at/securitiesprospectuses. Dodatkowe informacje również w karcie informacji podstawowych oraz w punkcie "Informacje dla klienta i kwestie regulacyjne" raiffeisenzertifikate.at/customer-information. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia tego instrumentu finansowego przez organ (FMA). Zamierzasz nabyć produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Nabywając instrument finansowy, inwestor ponosi ryzyko kredytowe Raiffeisen Bank International AG (RBI). Certyfikat podlega specjalnym regulacjom, które mogą mieć już negatywne skutki w przypadku prawdopodobnego niewywiązania się RBI z umowy (np. zawieszenie wypłaty odsetek) - patrz raiffeisenzertifikate.at/basag.