Bonusový certifikát 3,5 % S&P 500 Reverse Bonus S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

Odkup48,20 %
02.12.2022 19:00:01.286 UTC
Nákup49,70 %
02.12.2022 19:00:01.286 UTC
Zmena+0,80 (+1,66 %)
02.12.2022 19:00:01.286 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 4 072,27 (-0,14 %)
02.12.2022 21:00:40.000 UTC
Bariéra / Vzdial. %- Kupón v % p.a.3,50 % Maximálny zisk p.a.-

Názov
3,5 % S&P 500 Reverse Bonus
ISIN / WKN
AT0000A21AV7 / RC0QAM
Podkladové aktívum
Max. výnos v %
>100 %
Maximálny zisk p.a.
-
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
USD 4 072,27 (-0,14 %)
02.12.2022 21:00:40.000
Úvodná hodnota
USD 2 699,63
Bariéra
-
Vzdialenosť od bariéry
-
Bariéra narušená
áno (Bariéra: USD 3 644,50)
Hodnota bonusu
-
Maximálna suma
-
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
27.06.2018
Dátum emisie
28.06.2018
Finálny deň ocenenia
26.06.2023
Deň splatnosti
28.06.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1299)
Bonusový certifikát Typ
Reverzne bonusový certifikát Plus s Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
USA
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne klesajúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 2 699,63
Cap
USD 2 699,63
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
40,49
Spread (v %)
3,11 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
USD
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Bariéra bola dňa 09.11.2020 dosiahnutá / prelomená.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com