Bonusový certifikát Europa/USA Bonus&Sicherheit

Odkup96,62 %
02.12.2022 18:59:59.745 UTC
Nákup98,12 %
02.12.2022 18:59:59.745 UTC
Zmena-0,16 (-0,16 %)
02.12.2022 18:59:59.745 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená)-
--
Bariéra / Vzdial. %57,44 % Kupón v % p.a.- Bonusový výnos p.a.7,08 %

Názov
Europa/USA Bonus&Sicherheit
ISIN / WKN
AT0000A2K7G2 / RC0Z0R
Podkladové aktívum
Bonusový výnos p.a.
7,08 %
Bonusový výnos v %
22,30 %
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
- --
-
Úvodná hodnota
EUR 100,00
Bariéra
EUR 49,00
Vzdialenosť od bariéry
57,44 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
120,00 %
Maximálna suma
120,00 %
Ážio
-14,39 %
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
12.11.2020
Dátum emisie
13.11.2020
Finálny deň ocenenia
07.11.2025
Deň splatnosti
13.11.2025

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1250)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát s Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 120,00
Cap
EUR 120,00
Emisná cena
100,00 %
Ážio p.a. v %
-5,14 %
Spread homogenizovaný
1,50
Spread (v %)
1,55 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Ak sa počas trvania certifikátu podkladové aktívum nachádza vždy nad bariérou, bude v deň splatnosti vyplatená minimálne bonusová suma. Cap predstavuje maximálnu výšku výplaty certifikátu.

V prípade, že počas trvania certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva. Aj keď je bonusový mechanizmus pozastavený, maximálna suma výplaty zostáva obmedzená a investori sa nepodieľajú na cenových nárastoch podkladového aktíva nad úroveň cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com