Faktorový certifikát Short Siemens AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 1,250
27.01.2023 18:59:59.759 UTC
NákupEUR 1,260
27.01.2023 18:59:59.759 UTC
Zmena-0,01 (-0,79 %)
27.01.2023 18:59:59.759 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 144,46 (+0,06 %)
27.01.2023 20:59:57.000 UTC
Úroveň ochranyEUR 187,28 Pákový faktor-3,00

Názov
Faktorový certifikát Siemens AG
ISIN / WKN
AT0000A2N241 / RC01UM
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 144,46 (+0,06 %)
27.01.2023 20:59:57.000
Pákový faktor
-3,00
Prahová hodnota
30,00 %
Výška faktora
EUR 192,08
Úroveň ochrany
EUR 187,28
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,02621
Mena produktu
EUR
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
13.01.2021
Dátum emisie
14.01.2021
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Faktorový certifikát (2300)
Faktorový certifikát Typ
Faktor Short
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Nemecko
Vami očakávaný trhový vývoj
klesajúci trh
Emisná cena
10,00 EUR
Spread homogenizovaný
0,38
Spread (v %)
0,80 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Popis

Faktorové certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Sú otvorené, nemajú knock out a disponujú konštantnou pákou. Short faktorové certifikáty poskytujú investorom nadproporcionálne výnosové príležitosti na klesajúcich trhoch.

V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com