Turbo certifikát Long Copper Future S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 1,560
07.02.2023 16:30:03.155 UTC
NákupEUR 1,580
07.02.2023 16:30:03.155 UTC
Zmena+0,01 (+0,64 %)
07.02.2023 16:30:03.155 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 4,07 (+0,73 %)
07.02.2023 21:00:29.000 UTC
BariéraUSD 2,48 Bariéra / Vzdial. %39,03 % Páka2,40

Názov
Turbo certifikát Copper Future
ISIN / WKN
AT0000A2N2P1 / RC01UW
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
USD 4,07 (+0,73 %)
07.02.2023 21:00:29.000
Bariéra
USD 2,48
Vzdialenosť od bariéry
USD 1,59
Vzdialenosť od bariéry
39,03 %
Bariéra narušená
nie
Strike
USD 2,38
Páka
2,40
Long/ Short
Long
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
1
Mena produktu
EUR
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
13.01.2021
Dátum emisie
14.01.2021
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end

Klasifikácia produktu
Pákové produkty s Knock-out bariérou
Typ CP
Turbo certifikát (2210)
Turbo certifikát Typ
Turbo Long
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
1,13 EUR
Spread homogenizovaný
0,02
Spread (v %)
1,28 %
Mena pod. aktíva
USD
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Popis

Turbo certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Long turbo certifikáty umožňujú investorom dosahovať nadproporcionálne výnosy na rastúcich trhoch. V prípade, že podkladové aktívum dosiahne alebo naruší bariéru (knock-out úroveň), turbo certifikát predčasne expiruje. Investor môže utrpieť celkovú stratu investovaného kapitálu.

Bariéra a strike sa upravujú na dennej báze. V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com