Bonusový certifikát DAX® 50 ESG PRICE INDEXTrvalo udržateľný certifikát S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 17,200
02.12.2022 16:30:00.135 UTC
NákupEUR 17,370
02.12.2022 16:30:00.135 UTC
Zmena0,00 (0,00 %)
02.12.2022 16:30:00.135 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 1 510,75 (+0,36 %)
02.12.2022 16:55:00.000 UTC
Bariéra / Vzdial. %26,53 % Kupón v % p.a.0,00 % Bonusový výnos p.a.-

Názov
DAX® 50 ESG PRICE INDEX
ISIN / WKN
AT0000A2Q2Y0 / RC028P
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Bonusový výnos p.a.
-
Bonusový výnos v %
-
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
EUR 1 510,75 (+0,36 %)
02.12.2022 16:55:00.000
Úvodná hodnota
EUR 1 599,49
Bariéra
EUR 1 110,00
Vzdialenosť od bariéry
26,53 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
EUR 17,30
Maximálna suma
EUR 17,30
Ážio
14,98 %
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
16.02.2021
Dátum emisie
17.02.2021
Finálny deň ocenenia
16.12.2022
Deň splatnosti
21.12.2022

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1250)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát s Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Nemecko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 1 730,00
Cap
EUR 1 730,00
Emisná cena
15,18 EUR
Ážio p.a. v %
>100 %
Spread homogenizovaný
17,00
Spread (v %)
0,99 %
Multiplikátor
0,01
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Ak sa počas trvania certifikátu podkladové aktívum nachádza vždy nad bariérou, bude v deň splatnosti vyplatená minimálne bonusová suma. Cap predstavuje maximálnu výšku výplaty certifikátu.

V prípade, že počas trvania certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva. Aj keď je bonusový mechanizmus pozastavený, maximálna suma výplaty zostáva obmedzená a investori sa nepodieľajú na cenových nárastoch podkladového aktíva nad úroveň cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com