Expresný certifikát Expres certifikát svetových indexu 4

Odkup97,08 %
07.02.2023 19:00:01.724 UTC
Nákup100,08 %
07.02.2023 19:00:01.724 UTC
Zmena-0,04 (-0,04 %)
07.02.2023 19:00:01.724 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená)-
--
Úvodná hodnota100 Úroveň splatenia95,00 Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania22,64 %

Názov
Expres certifikát svetových indexu 4
ISIN / WKN
AT0000A2RY79 / RC0344
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
- --
-
Úvodná hodnota
CZK 100,00
Bariéra
CZK 60,00
Vzdialenosť od bariéry
36,35 %
Pozorovanie bariéry
posledný deň ocenenia
Úroveň (predčasného) splatenia
100,00 / 95,00 / 90,00 / 85,00 / 80,00
Vzdial. k nasl. úrovni predčasnej splatnosti
-2,64 %
Suma (predčasného) splatenia
105,00 % / 110,00 % / 115,00 % / 120,00 % / 125,00 %
Max. výnos do nasl. dátumu pozor
9,91 %
Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania
22,64 %
Nominálna hodnota
CZK 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
29.07.2021
Dátum emisie
30.07.2021
Dátum precenenia
27.07.2022 / 27.07.2023 / 26.07.2024 / 28.07.2025 / 28.07.2026
Finálny deň ocenenia
28.07.2026
Deň splatnosti
31.07.2026

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Expresný certifikát (1260)
Expresný certifikát Typ
New Level Express Certificate
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Spread homogenizovaný
3,00
Spread (v %)
3,09 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
CZK
Mena pod. aktíva
CZK
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
-
Popis

Tento certifikát má vopred stanovenú maximálnu splatnosť. Vyššie predčasné splatenie sa uskutoční v prípade, že sa podkladové aktívum nachádza na alebo nad úrovňou predčasnej splatnosti v niektorý z rozhodných dní. Ak sa podkladové aktívum nachádza pod úrovňou predčasnej splatnosti, splatnosť certifikátu sa pred¿ži do ďalšieho rozhodného dňa. Na konci maximálnej splatnosti slúži bariéra ako dodatočný bezpečnostný mechanizmus.

New level express certifikát je typ express certifikátu

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com