Expresný certifikát Osztalék Indexek Expressz Certifikát 2

Odkup72,62 %
05.12.2022 15:10:45.699 UTC
Nákup74,62 %
05.12.2022 15:10:45.699 UTC
Zmena-0,24 (-0,32 %)
05.12.2022 15:10:45.699 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená)-
--
Úvodná hodnota100 Úroveň splatenia100,00 Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania96,07 %

Názov
Osztalék Indexek Expressz Certifikát 2
ISIN / WKN
AT0000A2RZB5 / RC035K
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
- --
-
Úvodná hodnota
HUF 100,00
Bariéra
HUF 60,00
Vzdialenosť od bariéry
29,14 %
Pozorovanie bariéry
posledný deň ocenenia
Úroveň (predčasného) splatenia
100,00 / 100,00 / 100,00 / 100,00 / 100,00
Vzdial. k nasl. úrovni predčasnej splatnosti
-18,10 %
Suma (predčasného) splatenia
109,50 % / 119,00 % / 128,50 % / 138,00 % / 147,50 %
Max. výnos do nasl. dátumu pozor
59,47 %
Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania
96,07 %
Nominálna hodnota
HUF 10 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
16.08.2021
Dátum emisie
17.08.2021
Dátum precenenia
15.08.2022 / 15.08.2023 / 15.08.2024 / 14.08.2025 / 13.08.2026
Finálny deň ocenenia
13.08.2026
Deň splatnosti
18.08.2026

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Expresný certifikát (1260)
Expresný certifikát Typ
Express certifikát
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Spread homogenizovaný
2,00
Spread (v %)
2,75 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
HUF
Mena pod. aktíva
HUF
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Stuttgart
Popis

Tento Certifikát má vopred stanovenú maximálnu splatnosť. Vyššie predčasné splatenie sa uskutoční v prípade, že sa podkladové aktívum nachádza na alebo nad úrovňou predčasnej splatnosti v niektorý z rozhodných dní.

Ak je cena podkladového aktíva pod úrovňou predčasnej splatnosti, splatnosť certifikátu sa pred¿ži do ďalšieho rozhodného dňa. Na konci maximálnej splatnosti slúži bariéra ako dodatočný bezpečnostný mechanizmus.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com