Bonusový certifikát Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3Trvalo udržateľný certifikát

Odkup82,21 %
02.12.2022 16:35:00.139 UTC
Nákup83,71 %
02.12.2022 16:35:00.139 UTC
Zmena+0,37 (+0,45 %)
02.12.2022 16:35:00.139 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 1 510,75 (+0,36 %)
02.12.2022 16:55:00.000 UTC
Bariéra / Vzdial. %40,12 % Kupón v % p.a.- Bonusový výnos p.a.4,91 %

Názov
Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3
ISIN / WKN
AT0000A2S7M2 / RC037B
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Max. výnos v %
-
Maximálny zisk p.a.
-
Fixná úroková sadzba ročne
-
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
EUR 1 510,75 (+0,36 %)
02.12.2022 16:55:00.000
Úvodná hodnota
EUR 1 739,68
Bariéra
EUR 904,63
Vzdialenosť od bariéry
40,12 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
100,00 %
Maximálna suma
0,00 %
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
19.08.2021
Dátum emisie
20.08.2021
Finálny deň ocenenia
17.08.2026
Deň splatnosti
20.08.2026

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1320)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát bez Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Nemecko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 1 739,68
Cap
neobmedzený
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
26,10
Spread (v %)
1,82 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Ak sa počas splatnosti certifikátu podkladové aktívum nachádza vždy nad bariérou, bude v deň splatnosti vyplatená minimálne bonusová suma. Výplata je neobmedzená t.z. investori sa podieľajú bez obmedzenia na cenových nárastoch podkladového aktíva.

V prípade, že počas splatnosti certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com