Expresný certifikát AXA Express 4Trvalo udržateľný certifikát

Odkup106,60 %
02.12.2022 18:59:59.746 UTC
Nákup108,10 %
02.12.2022 18:59:59.746 UTC
Zmena+0,03 (+0,03 %)
02.12.2022 18:59:59.746 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 27,42 (+0,31 %)
02.12.2022 20:59:59.000 UTC
Úvodná hodnota23,7 Úroveň splatenia23,70 Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania15,20 %

Názov
AXA Express 4
ISIN / WKN
AT0000A2SUN9 / RC04NU
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 27,42 (+0,31 %)
02.12.2022 20:59:59.000
Úvodná hodnota
EUR 23,70
Bariéra
EUR 14,22
Vzdialenosť od bariéry
48,14 %
Pozorovanie bariéry
posledný deň ocenenia
Úroveň (predčasného) splatenia
23,70 / 23,70 / 23,70 / 23,70 / 23,70
Vzdial. k nasl. úrovni predčasnej splatnosti
13,56 %
Suma (predčasného) splatenia
111,00 % / 122,00 % / 133,00 % / 144,00 % / 155,00 %
Max. výnos do nasl. dátumu pozor
12,86 %
Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania
15,20 %
Počet akcií
42,19409
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
14.10.2021
Dátum emisie
15.10.2021
Dátum precenenia
13.10.2022 / 12.10.2023 / 11.10.2024 / 13.10.2025 / 13.10.2026
Finálny deň ocenenia
13.10.2026
Deň splatnosti
16.10.2026

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Expresný certifikát (1260)
Expresný certifikát Typ
Express certifikát
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Francúzsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Spread homogenizovaný
0,36
Spread (v %)
1,41 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Tento Certifikát má vopred stanovenú maximálnu splatnosť. Vyššie predčasné splatenie sa uskutoční v prípade, že sa podkladové aktívum nachádza na alebo nad úrovňou predčasnej splatnosti v niektorý z rozhodných dní.

Ak je cena podkladového aktíva pod úrovňou predčasnej splatnosti, splatnosť certifikátu sa pred¿ži do ďalšieho rozhodného dňa. Na konci maximálnej splatnosti slúži bariéra ako dodatočný bezpečnostný mechanizmus.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com