Reverzne konvertibilný dlhopis Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppeTrvalo udržateľný certifikát

Odkup105,03 %
27.01.2023 16:29:59.698 UTC
Nákup105,28 %
27.01.2023 16:29:59.698 UTC
Zmena0,00 (0,00 %)
27.01.2023 16:29:59.698 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 24,80 (+0,10 %)
27.01.2023 21:00:00.000 UTC
BariéraEUR 19,50 StrikeEUR 26,00 Maximálny zisk p.a.1,51 % Úroková miera v % p.a.3,82 %

Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
ISIN / WKN
AT0000A2TRM5 / RC045E
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Max. výnos v %
0,21 %
Maximálny zisk p.a.
1,51 %
Úroková miera pri splatnosti
5,50 %
Fixná úroková sadzba ročne
3,82 %
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 24,80 (+0,10 %)
27.01.2023 21:00:00.000
Úvodná hodnota
EUR 25,50
Strike
EUR 26,00
Bariéra
EUR 19,50
Vzdial. strike v %
-4,84 %
Vzdialenosť od bariéry
21,37 %
Bariéra narušená
nie
Počet akcií
38,46154
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
12.10.2021
Dátum emisie
13.10.2021
Finálny deň ocenenia
17.03.2023
Deň splatnosti
22.03.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1230)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
0,01
Spread (v %)
0,24 %
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com