Expresný certifikát Expres certifikát udržitelného rozvoje 3Trvalo udržateľný certifikát

Odkup89,85 %
02.12.2022 18:59:59.746 UTC
Nákup92,85 %
02.12.2022 18:59:59.746 UTC
Zmena-0,05 (-0,05 %)
02.12.2022 18:59:59.746 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená)-
--
Úvodná hodnota100 Úroveň splatenia100,00 Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania>100 %

Názov
Expres certifikát udržitelného rozvoje 3
ISIN / WKN
AT0000A2UXA6 / RC05KF
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
- --
-
Úvodná hodnota
CZK 100,00
Bariéra
CZK 60,00
Vzdialenosť od bariéry
35,05 %
Pozorovanie bariéry
posledný deň ocenenia
Úroveň (predčasného) splatenia
100,00 / 90,00 / 80,00 / 70,00 / 60,00
Vzdial. k nasl. úrovni predčasnej splatnosti
-8,34 %
Suma (predčasného) splatenia
106,50 % / 113,00 % / 119,50 % / 126,00 % / 132,50 %
Max. výnos do nasl. dátumu pozor
14,70 %
Max. výnos p.a. do ďalšieho dátumu pozorovania
>100 %
Nominálna hodnota
CZK 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
28.01.2022
Dátum emisie
31.01.2022
Dátum precenenia
27.01.2023 / 29.01.2024 / 29.01.2025 / 28.01.2026 / 27.01.2027
Finálny deň ocenenia
27.01.2027
Deň splatnosti
01.02.2027

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Expresný certifikát (1260)
Expresný certifikát Typ
New Level Express Certificate
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Spread homogenizovaný
3,00
Spread (v %)
3,34 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
CZK
Mena pod. aktíva
CZK
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
-
Popis

Tento certifikát má vopred stanovenú maximálnu splatnosť. Vyššie predčasné splatenie sa uskutoční v prípade, že sa podkladové aktívum nachádza na alebo nad úrovňou predčasnej splatnosti v niektorý z rozhodných dní. Ak sa podkladové aktívum nachádza pod úrovňou predčasnej splatnosti, splatnosť certifikátu sa pred¿ži do ďalšieho rozhodného dňa. Na konci maximálnej splatnosti slúži bariéra ako dodatočný bezpečnostný mechanizmus.

New level express certifikát je typ express certifikátu

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com