Bonusový certifikát 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3

Odkup97,74 %
07.02.2023 19:00:00.305 UTC
Nákup99,24 %
07.02.2023 19:00:00.305 UTC
Zmena-0,03 (-0,03 %)
07.02.2023 19:00:00.305 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 4 210,48 (-0,00 %)
07.02.2023 19:02:34.000 UTC
Bariéra / Vzdial. %65,53 % Kupón v % p.a.3,00 % Maximálny zisk p.a.4,49 %

Názov
3 % Europa Bonus&Sicherheit 3
ISIN / WKN
AT0000A2WCC2 / RC0502
Podkladové aktívum
Max. výnos v %
9,83 %
Maximálny zisk p.a.
4,49 %
Fixná úroková sadzba ročne
3,00 %
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 4 210,48 (-0,00 %)
07.02.2023 19:02:34.000
Úvodná hodnota
EUR 3 721,36
Bariéra
EUR 1 451,33
Vzdialenosť od bariéry
65,53 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
100,00 %
Maximálna suma
100,00 %
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
26.04.2022
Dátum emisie
27.04.2022
Finálny deň ocenenia
23.04.2025
Deň splatnosti
28.04.2025

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1250)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát s kupónom
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 3 721,36
Cap
EUR 3 721,36
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
55,82
Spread (v %)
1,53 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Počas splatnosti certifikátu získajú investori fixné úrokové platby. V prípade, že počas splatnosti certifikátu sa podkladové aktívum vždy nachádza nad bariérov, certifikát je splatený na nominálnej hodnote.

V prípade, že počas splatnosti certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva. Suma splatenia je obmedzená do výšky nominálnej hodnoty.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com