Warrant Call Agrana Beteiligungs AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 0,030
02.12.2022 16:30:00.068 UTC
NákupEUR 0,050
02.12.2022 16:30:00.068 UTC
Zmena0,00 (0,00 %)
02.12.2022 16:30:00.068 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 15,12 (-0,49 %)
02.12.2022 18:41:02.000 UTC
StrikeEUR 19,00 Cap- Páka30,25

Názov
Warrant - Agrana Beteiligungs AG
ISIN / WKN
AT0000A2WT12 / RC052Y
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 15,12 (-0,49 %)
02.12.2022 18:41:02.000
Strike
EUR 19,00
Cap
neobmedzený
Spôsob uplatnenia
americká
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,1
Mena produktu
EUR
Implikovaná volatilita
33,56 %
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
24.03.2022
Dátum emisie
25.03.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Warrant (2100)
Warrant Typ
Call bez Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
0,11 EUR
Spread homogenizovaný
0,20
Spread (v %)
66,67 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Ážio
29,14 %
Ážio p.a. v %
36,47 %
Páka
30,25
Vnútorná hodnota
EUR 0,00
Časová hodnota peňazí
EUR 0,04
Break Even
EUR 19,40
Moneyness
0,79
Historická volatilita 30 dní
38,94 %
Historická volatilita 250 dní
26,03 %
Omega
7,3956
Delta
0,1959
Gamma
0,0067
Vega
0,0036
Theta
-0,0002
Rho
0,0017
Popis

Call warranty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na rastúcich cenách podkladových aktív. Popri výkonnosti podkladového aktíva má volatilita podkladového aktíva významný vplyv na oceňovanie warrantu.

Warranty poskytujú nadproporcionálne výnosové príležitosti, ale taktiež nesú zvýšené riziko celkovej straty investovanej istiny. Preto je mimoriadne dôležité, aby investor neustále sledoval pozíciu.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com