Warrant Put Uniqa Versicherungen AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 0,080
07.02.2023 11:38:13.507 UTC
NákupEUR 0,090
07.02.2023 11:38:13.507 UTC
Zmena0,00 (0,00 %)
07.02.2023 11:38:13.507 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 7,66 (-0,39 %)
07.02.2023 11:30:45.000 UTC
StrikeEUR 7,50 Cap- Páka8,51

Názov
Warrant - Uniqa Versicherungen AG
ISIN / WKN
AT0000A2WYK9 / RC057E
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 7,66 (-0,39 %)
07.02.2023 11:30:45.000
Strike
EUR 7,50
Cap
neobmedzený
Spôsob uplatnenia
americká
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,1
Mena produktu
EUR
Implikovaná volatilita
32,95 %
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
30.03.2022
Dátum emisie
31.03.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Warrant (2100)
Warrant Typ
Put bez Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
klesajúci trh
Emisná cena
0,20 EUR
Spread homogenizovaný
0,10
Spread (v %)
12,50 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Ážio
13,84 %
Ážio p.a. v %
21,88 %
Páka
8,51
Vnútorná hodnota
EUR 0,00
Časová hodnota peňazí
EUR 0,08
Break Even
EUR 6,65
Moneyness
0,98
Historická volatilita 30 dní
17,68 %
Historická volatilita 250 dní
25,79 %
Omega
4,3699
Delta
-0,4849
Gamma
0,0203
Vega
0,0022
Theta
-0,0003
Rho
-0,0028
Popis

Put warranty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na klesajúcich cenách podkladových aktív. Popri výkonnosti podkladového aktíva má volatilita podkladového aktíva významný vplyv na oceňovanie warrantu.

Warranty poskytujú nadproporcionálne výnosové príležitosti, ale taktiež nesú zvýšené riziko celkovej straty investovanej istiny. Preto je mimoriadne dôležité, aby investor neustále sledoval pozíciu.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com