Diskontný certifikát Andritz AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 42,110
02.12.2022 16:30:02.290 UTC
NákupEUR 42,220
02.12.2022 16:30:02.290 UTC
Zmena+0,20 (+0,49 %)
02.12.2022 16:30:02.290 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 53,20 (+2,70 %)
02.12.2022 20:59:58.000 UTC
Diskont21,30 % Maximálny zisk p.a.5,34 % CapEUR 44,00

Názov
Diskontný certifikát na Andritz AG
ISIN / WKN
AT0000A2XAW2 / RC06HT
Podkladové aktívum
Maximálny zisk p.a.
5,34 %
Max. výnos v %
4,22 %
Max. zisk
EUR 1,78
Diskont v %
21,30 %
Diskont
EUR 11,43
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 53,20 (+2,70 %)
02.12.2022 20:59:58.000
Úvodná hodnota
EUR 39,20
Cap
EUR 44,00
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
06.04.2022
Dátum emisie
07.04.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Diskontný certifikát (1200)
Diskontný certifikát Typ
Diskontný certifikát
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Emisná cena
35,75 EUR
Spread homogenizovaný
0,11
Spread (v %)
0,26 %
Multiplikátor
1
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Diskontné certifikáty sa obchodujú so zľavou pod aktuálnu trhovoú cenou podkladového aktíva. Výmenou za túto zľavu investor akceptuje participáciu na cenových nárastoch podkladového aktíva iba do výšky cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com