Reverzne konvertibilný dlhopis AT & S AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

Odkup74,93 %
07.02.2023 12:09:58.472 UTC
Nákup-
12.07.2022 07:33:29.929 UTC
Zmena-1,23 (-1,62 %)
07.02.2023 12:09:58.472 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 31,02 (-2,05 %)
07.02.2023 12:09:58.000 UTC
Bariéra- StrikeEUR 55,87 Maximálny zisk p.a.- Úroková miera v % p.a.14,44 %

Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na AT & S AG
ISIN / WKN
AT0000A2XBX8 / RC06K2
Podkladové aktívum
Max. výnos v %
-
Maximálny zisk p.a.
-
Úroková miera pri splatnosti
21,00 %
Fixná úroková sadzba ročne
14,44 %
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 31,02 (-2,05 %)
07.02.2023 12:09:58.000
Úvodná hodnota
EUR 48,20
Strike
EUR 55,87
Bariéra
-
Vzdial. strike v %
-80,08 %
Vzdialenosť od bariéry
-
Bariéra narušená
áno (Bariéra: EUR 41,90)
Počet akcií
17,89843
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
06.04.2022
Dátum emisie
07.04.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1230)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
-
Spread (v %)
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com