Reverzne konvertibilný dlhopis Agrana Beteiligungs AG

Odkup101,15 %
27.01.2023 16:29:59.916 UTC
Nákup101,40 %
27.01.2023 16:29:59.916 UTC
Zmena+0,40 (+0,40 %)
27.01.2023 16:29:59.916 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 16,40 (0,00 %)
27.01.2023 20:51:01.000 UTC
BariéraEUR 13,00 StrikeEUR 18,00 Maximálny zisk p.a.11,67 % Úroková miera v % p.a.6,09 %

Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na Agrana Beteiligungs AG
ISIN / WKN
AT0000A2XFD1 / RC06PD
Podkladové aktívum
Max. výnos v %
7,30 %
Maximálny zisk p.a.
11,67 %
Úroková miera pri splatnosti
8,80 %
Fixná úroková sadzba ročne
6,09 %
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 16,40 (0,00 %)
27.01.2023 20:51:01.000
Úvodná hodnota
EUR 16,85
Strike
EUR 18,00
Bariéra
EUR 13,00
Vzdial. strike v %
-9,76 %
Vzdialenosť od bariéry
20,73 %
Bariéra narušená
nie
Počet akcií
55,55556
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
08.04.2022
Dátum emisie
11.04.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1230)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
0,00
Spread (v %)
0,25 %
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com