Diskontný certifikát OMV AG

OdkupEUR 42,520
27.01.2023 16:30:01.245 UTC
NákupEUR 42,630
27.01.2023 16:30:01.245 UTC
Zmena+0,44 (+1,04 %)
27.01.2023 16:30:01.245 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 45,59 (+1,77 %)
27.01.2023 21:00:00.000 UTC
Diskont6,51 % Maximálny zisk p.a.25,56 % CapEUR 44,00

Názov
Diskontný certifikát na OMV AG
ISIN / WKN
AT0000A2Z0W7 / RC069X
Podkladové aktívum
Maximálny zisk p.a.
25,56 %
Max. výnos v %
3,21 %
Max. zisk
EUR 1,37
Diskont v %
6,51 %
Diskont
EUR 2,97
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 45,59 (+1,77 %)
27.01.2023 21:00:00.000
Úvodná hodnota
EUR 39,96
Cap
EUR 44,00
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
13.07.2022
Dátum emisie
14.07.2022
Finálny deň ocenenia
17.03.2023
Deň splatnosti
22.03.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Diskontný certifikát (1200)
Diskontný certifikát Typ
Diskontný certifikát
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Emisná cena
36,96 EUR
Spread homogenizovaný
0,11
Spread (v %)
0,26 %
Multiplikátor
1
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Diskontné certifikáty sa obchodujú so zľavou pod aktuálnu trhovoú cenou podkladového aktíva. Výmenou za túto zľavu investor akceptuje participáciu na cenových nárastoch podkladového aktíva iba do výšky cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com