Diskontný certifikát Wienerberger AGTrvalo udržateľný certifikát S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 21,560
02.12.2022 16:29:58.873 UTC
NákupEUR 21,610
02.12.2022 16:29:58.873 UTC
Zmena-0,01 (-0,05 %)
02.12.2022 16:29:58.873 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 25,12 (+1,05 %)
02.12.2022 20:59:59.000 UTC
Diskont13,42 % Maximálny zisk p.a.17,13 % CapEUR 24,50

Názov
Diskontný certifikát na Wienerberger AG
ISIN / WKN
AT0000A2ZWA7 / RC07NF
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Maximálny zisk p.a.
17,13 %
Max. výnos v %
13,37 %
Max. zisk
EUR 2,89
Diskont v %
13,42 %
Diskont
EUR 3,35
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 25,12 (+1,05 %)
02.12.2022 20:59:59.000
Úvodná hodnota
EUR 22,16
Cap
EUR 24,50
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
09.08.2022
Dátum emisie
10.08.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Diskontný certifikát (1200)
Diskontný certifikát Typ
Diskontný certifikát
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Emisná cena
20,40 EUR
Spread homogenizovaný
0,05
Spread (v %)
0,23 %
Multiplikátor
1
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Diskontné certifikáty sa obchodujú so zľavou pod aktuálnu trhovoú cenou podkladového aktíva. Výmenou za túto zľavu investor akceptuje participáciu na cenových nárastoch podkladového aktíva iba do výšky cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com