Warrant Call ATX® S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 6,080
07.02.2023 12:02:35.974 UTC
NákupEUR 6,150
07.02.2023 12:02:35.974 UTC
Zmena+0,31 (+5,34 %)
07.02.2023 12:02:35.974 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 3 392,44 (+0,61 %)
07.02.2023 12:07:13.000 UTC
StrikeEUR 3 000,00 Cap- Páka5,52

Názov
Warrant - ATX®
ISIN / WKN
AT0000A30E19 / RC07XX
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 3 392,44 (+0,61 %)
07.02.2023 12:07:13.000
Strike
EUR 3 000,00
Cap
neobmedzený
Spôsob uplatnenia
európska
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,01
Mena produktu
EUR
Implikovaná volatilita
24,75 %
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
23.09.2022
Dátum emisie
26.09.2022
Finálny deň ocenenia
15.03.2024
Deň splatnosti
20.03.2024

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Warrant (2100)
Warrant Typ
Call bez Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
3,53 EUR
Spread homogenizovaný
7,00
Spread (v %)
1,15 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Ážio
6,70 %
Ážio p.a. v %
5,98 %
Páka
5,52
Vnútorná hodnota
EUR 3,88
Časová hodnota peňazí
EUR 2,24
Break Even
EUR 3 611,50
Moneyness
1,13
Historická volatilita 30 dní
11,54 %
Historická volatilita 250 dní
27,32 %
Omega
4,2253
Delta
0,7627
Gamma
8,7783
Vega
0,1099
Theta
-0,0048
Rho
0,2453
Popis

Call warranty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na rastúcich cenách podkladových aktív. Popri výkonnosti podkladového aktíva má volatilita podkladového aktíva významný vplyv na oceňovanie warrantu.

Warranty poskytujú nadproporcionálne výnosové príležitosti, ale taktiež nesú zvýšené riziko celkovej straty investovanej istiny. Preto je mimoriadne dôležité, aby investor neustále sledoval pozíciu.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com