Index MSCI World ESG Select Dividend 50 Price EUR IndexTrvalo udržateľný certifikát

Cena1 477,22 EUR Zmena-1,71 (-0,12 %) Maximum1 481,58 EUR Minimum1 474,14 EUR Posledná aktualizácia26.05.2023
18:29:45.286

UTC

Kotácia
1 477,22
Posledná aktualizácia
26.05.2023 18:29:45.286
Zmena (1D)
-1,71 (-0,12 %)
Predch. uzatváracia cena
1 478,93
Open Value
1 475,28
Maximum
1 481,58
Minimum
1 474,14
Objem
-

ISIN
GB00BLB79R60
WKN
-
Mena
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Krajina
-
Typ indexu
-

Zmena (1D)
-0,12 %
1 týždeň
-2,33 %
1 mesiac
-3,21 %
1 rok
-11,76 %
3 year
+2,28 %
5 year
-4,52 %
Aktuálny rok
-2,13 %
Ročné maximum (kĺzavé)
1 697,20
Ročné minimum (kĺzavé)
1 419,54
Volatilita 1 týždeň
10,26 %
Volatilita 1 mesiac
9,33 %
Volatilita 3 mesiace
9,99 %
Volatilita 6 mesiacov
9,72 %
Volatilita 1 rok
11,34 %
Volatilita 3 roky
10,64 %
Popis

MSCI® World ESG Select Dividend 50 Index reprezentuje výkonnosť 50 akcií, ktoré umožňujú dosahovať vysoké výnosy a majú nízku volatilitu.Taktiež vykazujú silný ESG profil a úspešne sp¿ňajú kritériá súvisiace s klimatickými zmenami. Index sa prehodnocuje a upravuje štvrťročne.

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Údaje spoločnosti MSCI pozostávajú z vlastného indexu, ktorý MSCI vypočítala pre Raiffeisen Bank International AG na jej žiadosť. Údaje spoločnosti MSCI sú určené výlučne na interné použitie a nesmú sa ďalej šíriť, nesmú sa ani použiť v súvislosti s tvorbou alebo ponukou akýchkoľvek cenných papierov, finančných produktov alebo indexov. Žiadna z týchto informácií nemá slúžiť ako investičné poradenstvo alebo odporúčanie na prijatie (alebo zdržanie sa prijatia) akéhokoľvek investičného rozhodnutia a nemožno sa na ňu ako takú spoliehať. Historické údaje a analýzy by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzy, prognózy alebo predpovede. Spoločnosť MSCI, žiadna z jej pridružených spoločností ani žiadna iná tretia strana, ktorá sa podieľa na zostavovaní, výpočtoch alebo vytváraní údajov MSCI alebo s nimi súvisí (ďalej len „Strany MSCI“), neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky ani vyhlásenia týkajúce sa týchto údajov (alebo výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť ich použitím) a Strany MSCI sa týmto výslovne vzdávajú všetkých záruk originality, presnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel v súvislosti s týmito údajmi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, žiadna zo Strán MSCI v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, sankčné, následné alebo akékoľvek iné škody (vrátane ušlého zisku), a to ani v prípade, že bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Zdroj: Spoločnosť MSCI, 2022
1 až 2 z 2 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com