Index MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement IndexTrvalo udržateľný certifikát

Cena1 425,07 EUR Zmena+1,58 (+0,11 %) Maximum1 430,69 EUR Minimum1 422,99 EUR Posledná aktualizácia01.06.2023
15:06:01.791

UTC

Kotácia
1 425,07
Posledná aktualizácia
01.06.2023 15:06:01.791
Zmena (1D)
+1,58 (+0,11 %)
Predch. uzatváracia cena
1 423,49
Open Value
1 429,84
Maximum
1 430,69
Minimum
1 422,99
Objem
-

ISIN
GB00BMCQG349
WKN
-
Mena
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Krajina
-
Typ indexu
-

Zmena (1D)
+0,11 %
1 týždeň
+0,23 %
1 mesiac
+3,55 %
1 rok
-7,24 %
3 year
+5,96 %
5 year
+1,24 %
Aktuálny rok
+2,28 %
Ročné maximum (kĺzavé)
1 582,71
Ročné minimum (kĺzavé)
1 320,24
Volatilita 1 týždeň
8,54 %
Volatilita 1 mesiac
8,41 %
Volatilita 3 mesiace
11,62 %
Volatilita 6 mesiacov
11,21 %
Volatilita 1 rok
14,57 %
Volatilita 3 roky
14,52 %
Popis

MSCI® Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index reprezentuje výkonnosť akcií so silným ESG profilom. Tieto akcie majú navyše okrem spoločností, ktoré sú súčasťou materského indexu MSCI® Asia Pacific, aj tie najlepšie ESG hodnotenia a nezapájajú sa do sporných obchodných aktivít (napr. obchod so zbraňami, tabakom alebo hazard). MSCI® Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index obsahuje 500 spoločností z 5 priemyselne vyspelých krajín a z 9 rozvíjajúcich sa trhov. Vyplatené dividendy z indexu MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select sú po zrazení daní spätne investované. Z ceny indexu sa však odpočíta 5% ročne (=zníženie) ako denný alikvótny podiel. Index sa prehodnocuje a upravuje štvrťročne.

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Údaje spoločnosti MSCI pozostávajú z vlastného indexu, ktorý MSCI vypočítala pre Raiffeisen Bank International AG na jej žiadosť. Údaje spoločnosti MSCI sú určené výlučne na interné použitie a nesmú sa ďalej šíriť, nesmú sa ani použiť v súvislosti s tvorbou alebo ponukou akýchkoľvek cenných papierov, finančných produktov alebo indexov. Žiadna z týchto informácií nemá slúžiť ako investičné poradenstvo alebo odporúčanie na prijatie (alebo zdržanie sa prijatia) akéhokoľvek investičného rozhodnutia a nemožno sa na ňu ako takú spoliehať. Historické údaje a analýzy by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzy, prognózy alebo predpovede. Spoločnosť MSCI, žiadna z jej pridružených spoločností ani žiadna iná tretia strana, ktorá sa podieľa na zostavovaní, výpočtoch alebo vytváraní údajov MSCI alebo s nimi súvisí (ďalej len „Strany MSCI“), neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky ani vyhlásenia týkajúce sa týchto údajov (alebo výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť ich použitím) a Strany MSCI sa týmto výslovne vzdávajú všetkých záruk originality, presnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel v súvislosti s týmito údajmi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, žiadna zo Strán MSCI v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, sankčné, následné alebo akékoľvek iné škody (vrátane ušlého zisku), a to ani v prípade, že bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Zdroj: Spoločnosť MSCI, 2022
OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com