Index MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement IndexTrvalo udržateľný certifikát

Cena2 722,94 EUR Zmena+45,87 (+1,71 %) Maximum2 726,23 EUR Minimum2 680,20 EUR Posledná aktualizácia02.06.2023
18:29:51.372

UTC

Kotácia
2 722,94
Posledná aktualizácia
02.06.2023 18:29:51.372
Zmena (1D)
+45,87 (+1,71 %)
Predch. uzatváracia cena
2 677,07
Open Value
2 680,20
Maximum
2 726,23
Minimum
2 680,20
Objem
-

ISIN
GB00BMCQG893
WKN
-
Mena
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Krajina
-
Typ indexu
-

Zmena (1D)
+1,71 %
1 týždeň
+1,52 %
1 mesiac
+7,79 %
1 rok
+1,49 %
3 year
+24,48 %
5 year
+41,51 %
Aktuálny rok
+13,07 %
Ročné maximum (kĺzavé)
2 888,92
Ročné minimum (kĺzavé)
2 368,03
Volatilita 1 týždeň
12,82 %
Volatilita 1 mesiac
16,86 %
Volatilita 3 mesiace
16,80 %
Volatilita 6 mesiacov
16,84 %
Volatilita 1 rok
18,48 %
Volatilita 3 roky
18,30 %
Popis

MSCI® North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index reprezentuje výkonnosť amerických a kanadských akcií so silným ESG profilom. Tie sa okrem spoločností, ktoré sú súčasťou materského indexu MSCI North America nezapájajú do sporných obchodných aktivít (napr. obchod so zbraňami, tabakom alebo hazard). Vyplatené dividendy z indexu MSCI North America Top ESG Select sú po zrazení daní spätne investované. Z ceny indexu sa však odpočíta 4,5% ročne (=zníženie) ako denný alikvótny podiel. Index sa prehodnocuje a upravuje štvrťročne.

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Údaje spoločnosti MSCI pozostávajú z vlastného indexu, ktorý MSCI vypočítala pre Raiffeisen Bank International AG na jej žiadosť. Údaje spoločnosti MSCI sú určené výlučne na interné použitie a nesmú sa ďalej šíriť, nesmú sa ani použiť v súvislosti s tvorbou alebo ponukou akýchkoľvek cenných papierov, finančných produktov alebo indexov. Žiadna z týchto informácií nemá slúžiť ako investičné poradenstvo alebo odporúčanie na prijatie (alebo zdržanie sa prijatia) akéhokoľvek investičného rozhodnutia a nemožno sa na ňu ako takú spoliehať. Historické údaje a analýzy by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzy, prognózy alebo predpovede. Spoločnosť MSCI, žiadna z jej pridružených spoločností ani žiadna iná tretia strana, ktorá sa podieľa na zostavovaní, výpočtoch alebo vytváraní údajov MSCI alebo s nimi súvisí (ďalej len „Strany MSCI“), neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky ani vyhlásenia týkajúce sa týchto údajov (alebo výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť ich použitím) a Strany MSCI sa týmto výslovne vzdávajú všetkých záruk originality, presnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel v súvislosti s týmito údajmi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, žiadna zo Strán MSCI v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, sankčné, následné alebo akékoľvek iné škody (vrátane ušlého zisku), a to ani v prípade, že bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Zdroj: Spoločnosť MSCI, 2022
1 až 11 z 11 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com