Index MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement IndexTrvalo udržateľný certifikát

Cena1 784,94 EUR Zmena+17,88 (+1,01 %) Maximum1 786,93 EUR Minimum1 766,48 EUR Posledná aktualizácia09.12.2022
19:29:51.635

UTC

Kotácia
1 784,94
Posledná aktualizácia
09.12.2022 19:29:51.635
Zmena (1D)
+17,88 (+1,01 %)
Predch. uzatváracia cena
1 767,06
Open Value
1 766,48
Maximum
1 786,93
Minimum
1 766,48
Objem
-

ISIN
GB00BNHRDM73
WKN
-
Mena
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Krajina
-
Typ indexu
-

Zmena (1D)
+1,01 %
1 týždeň
-1,14 %
1 mesiac
+5,99 %
1 rok
-12,76 %
3 year
+8,45 %
5 year
+13,91 %
Aktuálny rok
-14,12 %
Ročné maximum (kĺzavé)
2 101,97
Ročné minimum (kĺzavé)
1 533,57
Volatilita 1 týždeň
11,48 %
Volatilita 1 mesiac
15,91 %
Volatilita 3 mesiace
18,45 %
Volatilita 6 mesiacov
18,44 %
Volatilita 1 rok
19,62 %
Volatilita 3 roky
20,54 %
Popis

MSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index reprezentuje výkonnosť európskych akcií so silným ESG profilom. Tieto akcie majú okrem spoločností, ktoré sú súčasťou materského indexu MSCI® Europe, aj tie najlepšie ESG hodnotenia a nezapájajú sa do sporných obchodných aktivít (napr. obchod so zbraňami, tabakom alebo hazard). MSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index obsahuje približne 100 európskych spoločností z 15 priemyslne vyspelých krajín. Vyplatené dividendy z indexu MSCI Europe Top ESG Select sú po zrazení daní spätne investované. Z ceny indexu sa však odpočíta 4,5% ročne (=zníženie) ako denný alikvótny podiel. Index sa prehodnocuje a upravuje štvrťročne

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Údaje spoločnosti MSCI pozostávajú z vlastného indexu, ktorý MSCI vypočítala pre Raiffeisen Centrobank AG na jej žiadosť. Údaje spoločnosti MSCI sú určené výlučne na interné použitie a nesmú sa ďalej šíriť, nesmú sa ani použiť v súvislosti s tvorbou alebo ponukou akýchkoľvek cenných papierov, finančných produktov alebo indexov. Žiadna z týchto informácií nemá slúžiť ako investičné poradenstvo alebo odporúčanie na prijatie (alebo zdržanie sa prijatia) akéhokoľvek investičného rozhodnutia a nemožno sa na ňu ako takú spoliehať. Historické údaje a analýzy by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzy, prognózy alebo predpovede. Spoločnosť MSCI, žiadna z jej pridružených spoločností ani žiadna iná tretia strana, ktorá sa podieľa na zostavovaní, výpočtoch alebo vytváraní údajov MSCI alebo s nimi súvisí (ďalej len „Strany MSCI“), neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky ani vyhlásenia týkajúce sa týchto údajov (alebo výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť ich použitím) a Strany MSCI sa týmto výslovne vzdávajú všetkých záruk originality, presnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel v súvislosti s týmito údajmi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, žiadna zo Strán MSCI v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, sankčné, následné alebo akékoľvek iné škody (vrátane ušlého zisku), a to ani v prípade, že bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Zdroj: Spoločnosť MSCI, 2022
1 až 17 z 17 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com