Index MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement IndexTrvalo udržateľný certifikát

Cena1 879,92 EUR Zmena+23,76 (+1,28 %) Maximum1 884,75 EUR Minimum1 856,15 EUR Posledná aktualizácia26.05.2023
18:29:45.286

UTC

Kotácia
1 879,92
Posledná aktualizácia
26.05.2023 18:29:45.286
Zmena (1D)
+23,76 (+1,28 %)
Predch. uzatváracia cena
1 856,16
Open Value
1 856,15
Maximum
1 884,75
Minimum
1 856,15
Objem
-

ISIN
GB00BNHRDM73
WKN
-
Mena
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Krajina
-
Typ indexu
-

Zmena (1D)
+1,28 %
1 týždeň
-1,34 %
1 mesiac
+0,72 %
1 rok
+5,50 %
3 year
+29,16 %
5 year
+19,78 %
Aktuálny rok
+9,98 %
Ročné maximum (kĺzavé)
1 913,14
Ročné minimum (kĺzavé)
1 533,57
Volatilita 1 týždeň
19,41 %
Volatilita 1 mesiac
10,99 %
Volatilita 3 mesiace
13,90 %
Volatilita 6 mesiacov
13,91 %
Volatilita 1 rok
16,42 %
Volatilita 3 roky
16,30 %
Popis

MSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index reprezentuje výkonnosť európskych akcií so silným ESG profilom. Tieto akcie majú okrem spoločností, ktoré sú súčasťou materského indexu MSCI® Europe, aj tie najlepšie ESG hodnotenia a nezapájajú sa do sporných obchodných aktivít (napr. obchod so zbraňami, tabakom alebo hazard). MSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index obsahuje približne 100 európskych spoločností z 15 priemyslne vyspelých krajín. Vyplatené dividendy z indexu MSCI Europe Top ESG Select sú po zrazení daní spätne investované. Z ceny indexu sa však odpočíta 4,5% ročne (=zníženie) ako denný alikvótny podiel. Index sa prehodnocuje a upravuje štvrťročne

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Údaje spoločnosti MSCI pozostávajú z vlastného indexu, ktorý MSCI vypočítala pre Raiffeisen Bank International AG na jej žiadosť. Údaje spoločnosti MSCI sú určené výlučne na interné použitie a nesmú sa ďalej šíriť, nesmú sa ani použiť v súvislosti s tvorbou alebo ponukou akýchkoľvek cenných papierov, finančných produktov alebo indexov. Žiadna z týchto informácií nemá slúžiť ako investičné poradenstvo alebo odporúčanie na prijatie (alebo zdržanie sa prijatia) akéhokoľvek investičného rozhodnutia a nemožno sa na ňu ako takú spoliehať. Historické údaje a analýzy by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzy, prognózy alebo predpovede. Spoločnosť MSCI, žiadna z jej pridružených spoločností ani žiadna iná tretia strana, ktorá sa podieľa na zostavovaní, výpočtoch alebo vytváraní údajov MSCI alebo s nimi súvisí (ďalej len „Strany MSCI“), neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky ani vyhlásenia týkajúce sa týchto údajov (alebo výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť ich použitím) a Strany MSCI sa týmto výslovne vzdávajú všetkých záruk originality, presnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel v súvislosti s týmito údajmi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, žiadna zo Strán MSCI v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, sankčné, následné alebo akékoľvek iné škody (vrátane ušlého zisku), a to ani v prípade, že bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Zdroj: Spoločnosť MSCI, 2022
1 až 19 z 19 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com