Index MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement IndexTrvalo udržateľný certifikát

Cena1 389,38 EUR Zmena-1,02 (-0,07 %) Maximum1 390,58 EUR Minimum1 379,11 EUR Posledná aktualizácia01.06.2023
15:17:41.259

UTC

Kotácia
1 389,38
Posledná aktualizácia
01.06.2023 15:17:41.259
Zmena (1D)
-1,02 (-0,07 %)
Predch. uzatváracia cena
1 390,40
Open Value
1 387,57
Maximum
1 390,58
Minimum
1 379,11
Objem
-

ISIN
GB00BPKC0Q67
WKN
-
Mena
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Krajina
-
Typ indexu
-

Zmena (1D)
-0,07 %
1 týždeň
+4,50 %
1 mesiac
+6,68 %
1 rok
+4,44 %
3 year
+27,71 %
5 year
+34,62 %
Aktuálny rok
+15,93 %
Ročné maximum (kĺzavé)
1 415,62
Ročné minimum (kĺzavé)
1 142,18
Volatilita 1 týždeň
23,04 %
Volatilita 1 mesiac
15,26 %
Volatilita 3 mesiace
14,99 %
Volatilita 6 mesiacov
15,30 %
Volatilita 1 rok
17,40 %
Volatilita 3 roky
16,33 %
Popis

MSCI® World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index reprezentuje výkonnosť akcií so silným ESG profilom, ktoré majú okrem spoločností v materskom indexe MSCI® World tie najlepšie ESG hodnotenia. Index obsauje približne 300 spoločností z 23 rozvinutých krajín. Vyplatené dividendy z indexu MSCI World Climate Change Top ESG Select sú po zrazení daní spätne investované. Z ceny indexu sa však odpočíta 4,5% ročne (=zníženie) ako denný alikvótny podiel. Index sa prehodnocuje a upravuje štvrťročne.

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Údaje spoločnosti MSCI pozostávajú z vlastného indexu, ktorý MSCI vypočítala pre Raiffeisen Bank International AG na jej žiadosť. Údaje spoločnosti MSCI sú určené výlučne na interné použitie a nesmú sa ďalej šíriť, nesmú sa ani použiť v súvislosti s tvorbou alebo ponukou akýchkoľvek cenných papierov, finančných produktov alebo indexov. Žiadna z týchto informácií nemá slúžiť ako investičné poradenstvo alebo odporúčanie na prijatie (alebo zdržanie sa prijatia) akéhokoľvek investičného rozhodnutia a nemožno sa na ňu ako takú spoliehať. Historické údaje a analýzy by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzy, prognózy alebo predpovede. Spoločnosť MSCI, žiadna z jej pridružených spoločností ani žiadna iná tretia strana, ktorá sa podieľa na zostavovaní, výpočtoch alebo vytváraní údajov MSCI alebo s nimi súvisí (ďalej len „Strany MSCI“), neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky ani vyhlásenia týkajúce sa týchto údajov (alebo výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť ich použitím) a Strany MSCI sa týmto výslovne vzdávajú všetkých záruk originality, presnosti, úplnosti, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel v súvislosti s týmito údajmi. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, žiadna zo Strán MSCI v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, osobitné, sankčné, následné alebo akékoľvek iné škody (vrátane ušlého zisku), a to ani v prípade, že bola o možnosti vzniku takýchto škôd informovaná. Zdroj: Spoločnosť MSCI, 2022
1 až 22 z 22 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.
OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com